Uroczystości pogrzebowe ks. kan. Witolda Strykowskiego

Zmarł nagle 9 października 2012 r. na plebanii. Był proboszczem parafii pw. śś. Anny i Joachima w Gdańsku Letniewie.

Syn Jana i Anieli z domu Smółka, urodził się 6 marca 1939 r. w miejscowości Czarny Las, w diecezji katowickiej. Miał młodszego brata Henryka i siostrę Ludmiłę.

Naukę w szkole średniej zdobywał z przeszkodami. Jako najstarszy z rodzeństwa musiał kształcenie przerwać i pójść do pracy, by poprawić trudne warunki bytowe rodziny. Najpierw pracował w zakładach chemicznych, a następnie jako ekspozytor prasy w Gliwicach.

Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Gliwicach, w 1960 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku nauki został powołany do służby wojskowej, najpierw do Hrubieszowa, a potem do Bartoszyc. Po zwolnieniu z wojska powrócił do Seminarium w Krakowie, gdzie po czwartym roku studiów odbył roczną praktykę katechetyczną w parafii pw. św. Antoniego w Siemianowicach.

W roku 1966 został przyjęty do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie, gdzie 8 czerwca 1969 r. został wyświęcony przez Biskupa Edmunda Nowickiego na kapłana dla diecezji gdańskiej.

W diecezji gdańskiej, a od 25 marca 1992 r. w archidiecezji, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

  • od 01.07.1969 do 01.09.1971 był wikariuszem w par. św. Józefa przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku,
  • od 01.09.1971 do 01.07.1972 był wikariuszem w par. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach,
  • od 01.07.1972 do 25.06.1975 był wikariuszem w par. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu,
  • od 25.06.1975 do 15.06.1976 był wikariuszem w par. Świętej Rodziny w Gdańsku- Stogach,
  • od 15.06.1976 do 15.06.1979 był wikariuszem w par. św. Franciszka w Gdańsku Siedlcach,
  • od 15.06.1979 do 06.06.1982 był wikariuszem w par.  MB Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim przy kościele Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie,
  • od 06.06.1982 do 25.03.1985 był administratorem par. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie,
  • od 25.03.1985 do 01.08.1988 był proboszczem par. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie,
  • od 01.08.1988 do 22.08.1990 był duszpasterzem pomocniczym w par. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu,
  • od 22.08.1990 do 09.10.2012 był proboszczem w Parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku-Letniewie.

Za gorliwą pracę na wszystkich placówkach duszpasterskich, ks. Witold otrzymał od biskupa Tadeusza Gocłowskiego, 2 lutego 2005 r. nominację na Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

Kapłani dekanatu Gdańsk Wrzeszcz wybierali ks. Witolda na kilka kolejnych kadencji wicedziekanem tegoż dekanatu.

Śp. ks. Witold Strykowski na drodze do kapłaństwa, począwszy od lat szkolnych napotykał wiele trudności. Z Bożą pomocą je pokonywał, gdyż bardzo pragnął zostać kapłanem. Był pracowity, zdyscyplinowany, kulturalny, trochę emocjonalny. Obowiązki kapłańskie wypełniał gorliwie. Łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi. Przełożonym i władzy kościelnej był zawsze posłuszny.

Uroczystości pogrzebowe (z jutrznią) pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbędą się w sobotę, 13 października br. o godz. 8.30 w kościele pw. Św. Anny i Joachima w Gdańsku Letniewie, przy ul. Suchej 3. Pochowanie nastąpi na Cmentarzu Komunalnym w Gdańsku Oliwie o godz. 11.15.

« 1 »