Dziedzictwo protestantyzmu

– Doświadczenie wspólnego bólu i cierpienia, jakie w wyniku wojny stało się udziałem chrześcijan wszystkich wyznań, doprowadziło nas do kroku dalej. Nie mówimy dziś o tym, co nas dzieli, ale staramy się budować i tworzyć wspólny świat wartości chrześcijańskich – mówi ks. bp Marcin Hintz, z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

– Dzisiaj jest to świadectwo szczególnie potrzebne. Właśnie dlatego jeden z referatów naszej konferencji, wygłoszony przez prof. Aleksandra Halla, mówi o wspólnym poszukiwaniu składania świadectwa przez różne nurty chrześcijaństwa, wobec laickiej Europy – kontynuuje.

W dniach 21 i 22 października w Trójmieście odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo protestantyzmu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w perspektywie europejskiej”. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w Kościele Zbawiciela w Sopocie. Po wykładzie nt. liturgicznego dziedzictwa protestantyzmu, wygłoszonym przez ks. dr. Christopha Ehricht’a można było wysłuchać koncertu muzyki barokowej, w wykonaniu Trio „Contrapunktus”.  Tę część konferencji zakończyło otwarcie w Parku Południowym wystawy ukazującej wybitne postaci protestantów z Pomorza. Otwarcia wystawy dokonali ks. bp Marcin Hintz i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który wraz z pozostałymi prezydentami Trójmiasta oraz Wojewodą Pomorskim i Marszałkiem Województwa Pomorskiego imprezę objęli patronatem honorowym. W drugiej części, odbywającej się w sopockim ratuszu, tematem wykładów było dziedzictwo protestantyzmu na Pomorzu. Poniedziałek - drugi dzień konferencji, w którym spotkania przeniosły się do Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku,  poświęcony był dziedzictwu protestantyzmu w Gdańsku i Europie.

– Nie ograniczamy się tylko do swojego konfesyjnego nurtu, ale widzimy potrzebę wspólnego składania świadectwa chrześcijańskiego życia, wobec coraz bardziej sekularyzującego się świata – mówi bp Hintz. – Europa nie istniałaby bez chrześcijańskich wartości, a dzisiaj chce je zepchnąć na margines. Nie tylko tydzień modlitwy o jedność chrześcijan jest wyrazem naszego wspólnego świadectwa, ale także takie inicjatywy jak ta. Zajmujemy się sprawami wiary, ale również tego, co z wiary wypływa, życia religijnego, które prowadzi do postaw etycznych w codziennym życiu – podsumowuje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..