Muzyka w sacrum

‒ Muzyka sakralna stanowi istotną część europejskiego, a także światowego dziedzictwa kulturowego ‒ mówił ks. prof. Jacek Bramorski, kierownik Katedry Muzyki Kościelnej AM w Gdańsku.

W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w dniach 20-21 marca już po raz 10. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Musica Sacra. W tym roku prelegenci mówili o inspiracjach i wyzwaniach muzyki sakralnej w wymiarze kulturowo-edukacyjnym.

Wybitny organista prof. Bogusław Grabowski uważa, że Kościół powinien na nowo docenić rolę prawdziwej sztuki w sacrum i przywrócić nauczanie pieśni kościelnych do szkolnej katechezy. ‒ Muzyka nie jest tylko tłem, ale integralną częścią liturgii ‒ mówi Grabowski.

To właśnie muzykę religijną przez stulecia tworzyli najwybitniejsi kompozytorzy ‒ m.in. Bach, Mozart, Händel i Czajkowski.  Dopiero w połowie XVIII wieku ciężar życia muzycznego przesunął się z świątyń do pomieszczeń świeckich. ‒ Od tego momentu utarło się, że twórca chorału jest artystą II lub III kategorii ‒ tłumaczy Grabowski.

‒ Obecność refleksji naukowej, dydaktyki, aktywności artystycznej w zakresie muzyki sakralnej, stanowi niezbędny element kształcenia muzycznego na poziomie akademickim ‒ podkreśla ks. prof. Jacek Bramorski, kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w AM w Gdańsku.

‒ Obserwując z perspektywy dziesięciolecia konferencję Musica Sacra mogę powiedzieć jedno: jestem dumny ‒ mówił  w czasie swojego wystąpienia prof. Marek Rocławski, Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania AM w Gdańsku. 

« 1 »