Trzeba pomagać mądrze

Czy można pomóc wszystkim, którzy nie mają własnego dachu nad głową? Odpowiedź jest oczywista, choć chciałoby się żeby było inaczej.

Tymczasowe wsparcie każdego jest możliwe, o ile osoba, której zamierzamy pomóc zechce przyjąć naszą pomoc. Ale znalezienie dachu nad głową, a do tego jeszcze pracy każdemu to zadanie raczej niewykonalne. Na przeszkodzie stoją zarówno względy materialne – brak funduszy na realizację takiego wyzwania, ograniczony rynek pracy i jakże często, brak woli ze strony samych zainteresowanych. Wielu z nich wybiera bezdomność na własne życzenie. Jednym z takich ludzi jest 35-letni Andrzej, na co dzień przesiadujący w okolicach dworca PKS w Gdańsku.

- W domu nie mieszkam, tam mieszka moja mama ale żyje tam też mój brat, a ja jestem z nim skłócony – opowiada bezdomny. – Miałem dość ciągłych awantur i wolałem wynieść się na ulicę. Andrzej jest inwalidą, nie ma stałej pracy, nawet dowód osobisty gdzieś zgubił i nie ma nowego dokumentu. Nie ma też żadnego zawodu i dlatego trudno mu znaleźć stałą pracę.

- W lecie pomagam na polach, przez reszte roku wynajmuje się do prac porządkowych – przyznaje Andrzej. – Często ludzie płaca mi jedzeniem, dadzą schronienie na kilka dni. Moi koledzy też tak zyją. Niektórzy zime spędzają w areszcuie na Kurkowej. Przyznaja się do drobnych przestępstw i sami zgłaszaja się do odsiadki. Zawsze to dach nad głową i ciepłe jedzenie.

Andrzej nie narzeka na swoje życie. Nie myśli o przyszłości, żyje z dnia na dzień. Nic też nie zapowiada, że jego los się domieni, bo on wcale nie szuka pomocy w instytucjach zajmujących się spieraniem bezdomnych.

A takich instytucji i miejsc, w których bezdomni mogą szukac pomocy jest na terenie Trójmiasta niemało. Specjaliści przestrzegają przed udzielaniem pomocy bezdomnym ‘na własną rękę”, bo pieniadze rzucone do zebraczej puszki nie rozwiążą problemu a mogą przyczynić się do tragedii.

- Bezdomni to często osoby nadużywające alkoholu – wyjaśnia Monika Ostrowska z Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. – Zimą są szczególnie zagrożeni, bo alkohol i mróz to śmiertelna mieszanka. A osoba pijana może zasnąć na ławce i nieszczęście gotowe. Dlatego, kiedy widzimy osobę bezdomną, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986, albo skontaktować się z działem osób bezdomnych w MOPR pod numerem 58 522 38 20. Taki telefon nie raz uratował czyjeś życie. Przypominam, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny.

W Gdańsku funkcjonuje 9 placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Placówki dysponują łącznie 460 miejscami dla osób potrzebujących, w tym do dyspozycji gdańskich bezdomnych jest 160 miejsc w Wiślince, Smętowie, Grudziądzu, Sztumie, Borowym Młynie i Nowym Stawie.

 

Wykaz instytucji placówek pomocowych w Gdańsku:

Współpraca interdyscyplinarna:

Całodobowe Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Straż Miejska w Gdańsku

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych „Panakeja”

 

Gdzie bezdomni mogą skorzystać z kąpieli?

Noclegownia TWP „Przystań”, ul. Mostowa 1 (mężczyźni)

 

Gdzie można otrzymać ciepłą odzież?

Ciepłą odzież można otrzymać w placówkach dla osób bezdomnych i w organizacjach pozarządowych, m.in. Komisja Charytatywna „Dar Serca” w Gdańsku, ul. Jagiellońska 9, Fundacja „Droga” Sekcja Charytatywna w Gdańsku, ul. De Gaulle 13.

 

Ciepły posiłek oferują placówki dla osób bezdomnych.

Osoby pod wpływem alkoholu będą kierowane do:

Noclegowni „niskoprogowa” dla osób nietrzeźwych, które mają do 1,5 promila zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - TWP PRZYSTAŃ w Gdańsku, ul. Mostowa 1, tel. (58) 721 50 70

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ul. 3 Maja 6.

 

Wykaz instytucji placówek pomocowych w Gdyni:

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy - schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93, tel. 58 624 95 91) - 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
 
- Zespół Opiekuńczy - Schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26) - 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi  kompleksową pracę socjalną.
 
- Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44) - ok. 55 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
 
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 21, tel. 58 781 68 47) - 30 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
 
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01) - 25 miejsc w schronisku, 10 miejsc interwencyjnych, 13 miejsc dla osób będących w stanie nietrzeźwości. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.

 

Wykaz instytucji placówek pomocowych w Sopocie:

Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej -5 stopni C, Miasto Sopot we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie. Zimowy Punkt Interwencyjny dysponuje miejscem dla 15-20 osób, przyjmuje bez skierowania.

Miasto Sopot współpracuje z sześcioma organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym.
Pozostałe placówki interwencyjne, które przyjmują osoby bezdomne z terenu Sopotu to m.in.:

Placówki interwencyjne
Ogrzewalnia; przyjmuje bez skierowania
Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2g
(obok dworca PKP), tel. (058) 343 28 37
czynna w godz. 20.30 – 7.30
Noclegownia dla mężczyzn, „Przystań”, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących, Gdańsk,
ul. Mostowa 1a, tel. (O58) 721 50 70
Poniedziałek – piątek – 17.00 – 7.30, (skierowania wydaje MOPS)
Sobota – niedziela – całą dobę, (interwencyjnie bez skierowania) 
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z dziećmi, Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne „ Prometeusz”,
Gdańsk, ul. Sucharskiego 1, tel. (058) 721 53 77
(skierowania wydaje MOPS)

Pomoc rzeczowa
Punkt Charytatywny Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta, Magazyn Odzieży
Ul. Królowej Jadwigi 6, tel. (058) 550 10 02
Poniedziałek 15.00-17.00
Środa 9.00-11.00
Łaźnia, Caritas, Sopot, Al. Niepodległości 778, tel. (058) 555 78 78
Poniedziałek 8.00-11.00 (kobiety)
Wtorek i piątek 8.00-11.00 (mężczyźni)
Jadłodajnia, Caritas, Sopot, Al. Niepodległości 778

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Zespół ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej, Al. Niepodległości 759a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 13.00 – 15.00, wtorek – piątek 8.00-10.00.

Bezpłatny całodobowy telefon interwencyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987

« 1 »