Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Ewangelizator i świadek

– Żadna propozycja świata nie przewyższy tego, co otrzymujemy od Chrystusa. Nic nie przewyższy cudu Kościoła – mówił w homilii na Wzgórzu Wojciechowym bp Edward Janiak.

Jak co roku w niedzielę poprzedzającą wspomnienie św. Wojciecha na sanktuaryjnym wzgórzu odbyły się diecezjalne uroczystości odpustowe. Przewodniczył im bp Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali abp Sławoj Leszek Głódź oraz abp senior Tadeusz Gocłowski. Punktualnie o godz. 12 sprzed kościoła wyruszyła barwna procesja. Niektórzy jednak, aby uczestniczyć w uroczystości, przebyli dużo dłuższą drogę. Do świętego Wojciecha przybyły bowiem dwie piesze pielgrzymki. Pierwsza – młodzieżowa – wyruszyła z Kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Druga, niosąca ciężki relikwiarz świętego, w której na uroczystości podążali członkowie Kościelnej Służby Mężczyzn, swoje pielgrzymowanie rozpoczęła sprzed bazyliki Mariackiej. Obie przebyły ponad 11-kilometrową trasę.

– Dzisiaj nie tylko potrzeba, aby ludzie wierzyli. Trzeba, by dawali świadectwo swojej wiary. Dla mnie ta pielgrzymka to nie jest jakiś wielki wysiłek – mówi Krzysztof, uczeń liceum. We wstępie do Mszy św. abp Sławoj Leszek Głódź przypomniał początki wiary na ziemi gdańskiej. – Tu św. Wojciech głosił Ewangelię, chrzcił wielkie gromady ludu i sprawował Eucharystię. Stąd w kwietniu 997 roku wyruszył ku Prusom po palmę męczeństwa – przypominał metropolita. Biskup Edward Janiak w homilii podkreślał, że w świecie toczy się nieustanna walka dobra ze złem. – Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby miała nawet wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne czy naukowe – cytował słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Kaliszu. – Czy ludzie, którzy patrząc na małżeństwo, nie widzą, że jest ono możliwe tylko pomiędzy kobietą a mężczyzną, są nowocześni? A ci, którzy chcą, aby zabijanie dzieci nienarodzonych było uznane za prawo osoby ludzkiej, czy są ludźmi nowoczesności? Albo ci, którzy żądają likwidacji okien życia? – pytał biskup. – Oto prawdziwy ciemnogród – ocenił. – Dzisiaj bardziej potrzeba świadectwa niż słów. Prośmy o świętość dla pasterzy, aby tą świętością zarażali się świeccy żyjący swoimi powołaniami. Dzisiaj potrzeba świętych małżeństw. Chrześcijańskich, odważnych ludzi, w których widoczna jest miłość Chrystusa – wskazywał drogi dawania świadectwa we współczesnym świecie. Na zakończenie uroczystości klerycy GSD złożyli metropolicie życzenia z okazji przypadającej w tych dniach 5. rocznicy jego ingresu do katedry oliwskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama