Aborcje na Pomorzu

W ciągu czterech lat na Pomorzu w wyniku aborcji życie straciło aż 373 dzieci.

W 2010 roku zgodnie z prawem zabito 68 dzieci. Rok później - 73. Już w 2012 roku liczba legalnych aborcji wzrosła do 123. W 2013 roku w wyniku aborcji życie straciło 109 dzieci. W bieżącym roku w styczniu, wykonano 4  legalne zabiegi aborcji. 

- Zabiegi te przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży - mówi M. Szymański, rzecznik Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku.

Zgodnie z ustawą przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W kontraktach podpisywanych z placówkami posiadającymi oddziały ginekologiczno-położnicze nie ma zapisów obligujących je do przeprowadzania aborcji. Każdy lekarz może powołać  się na klauzulę sumienia.

Według sprawozdania z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i przerywaniu ciąży w 2012 roku przeprowadzono w całej Polsce 752 legalnych aborcji. Zdecydowana większość decyzji o aborcji - 701 - zapadła po przeprowadzeniu badań prenatalnych. Przyczyną 50 było zagrożenie zdrowia i życia matki, a jedna - czynu zabronionego.

Jednak zdaniem organizacji pozarządowych nielegalnych zabiegów przerywania ciąży przeprowadza się przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Badanie CBOS z 2013 roku, które zostało przeprowadzone w formie ankiety na ponad 3500 kobiet w naszym kraju, wskazuje,  że w ciągu swojego życia ciążę przerwało od 25 do 30 proc. dorosłych Polek. W skali całego społeczeństwa daje to od 4,1 do 5,8 mln kobiet.

Niedawno ulicami Gdańska przeszła "Manifa". Jednym z podstawowych jej postulatów było rozszerzenie dostępu do aborcji. Więcej na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Zachęcamy do podjęcia modlitwy za dzieci zagrożone aborcją.

« 1 »