Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Muzeum dla seniora

Muzeum Gdańska zaprasza gdańskie seniorki i seniorów w jeden z czwartków każdego miesiąca na nieodpłatne spotkania tematyczne.

- Założeniem programu Muzeum dla Seniora jest hasło: "Wynieś coś z Muzeum". W zależności od tematyki zajęć, będzie to wiedza praktyczna, albo... własnoręcznie wykonana praca nawiązująca do konkretnego zabytku - mówi Marta Krzyżowska z Muzeum Gdańska.

Dorota Powirska, koordy­nator programu "Muzeum dla seniora", dodaje, że organi­zowane przez MG spotkania potrwają do końca roku. - Prze­rwę zrobimy sobie tylko w lipcu i sierpniu, a poza tym zaprasza­my co miesiąc - mówi. Tema­tyka spotkań będzie zróżnico­wana.

- Każde wiązać się bę­dzie z częścią praktyczną, czyli jakąś formą zajęć. Inspiracją może być dana wystawa albo jakiś jeden konkretny obiekt zakupiony do naszej kolekcji. Zmieniać się też będzie lokali­zacja i prowadzący, gdyż chcie­libyśmy, aby uczestnicy poznali wszystkie nasze oddziały - wy­jaśnia koordynatorka.

W nieodpłatnych zaję­ciach prowadzonych przez pra­cowników muzeum oraz eksper­tów zewnętrznych mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 lat. Spotkania, podzielone na dwie części - teoretyczną i prak­tyczną - odbywać się będą w je­den z czwartków każdego mie­siąca w godzinach 11-13.

- Na każde zajęcia obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ogra­niczona, dlatego warto śledzić naszą stronę internetową: mu­zeumgdansk.pl, by być na bie­żąco - dodaje D. Powirska.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama