Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 30 maja zainteresowanych zastępczym rodzicielstwem.

- W środę 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zapraszamy do udziału w dniu otwartym w gdańskim MOPR i ośrodkach adopcyjnych - szczególnie zachęcamy do udziału osoby, dla których opieka nad potrzebującym dzieckiem jest osobistym spełnieniem i satysfakcją, a przy tym pomysłem na zawodową realizację - mówi Sylwia Ressel z MOPR.

Specjaliści MOPR, a także psycholodzy rodzinni opowiedzą o możliwościach i warunkach założenia zawodowej rodziny zastępczej, szkoleniach dla kandydatów oraz o udzielanym wsparciu.

- Poszukujemy do współpracy odpowiedzialnych, empatycznych ludzi, którzy chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców właściwe, rodzinne wsparcie. Dadzą im poczucie bezpieczeństwa i pomogą w trudnym, życiowym czasie. Do współpracy zapraszamy przede wszystkim kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych, chcących opiekować się m.in. dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzeństwami, osoby chętne do założenia rodzinnego domu dziecka - mówi S. Ressel.

- Oferujemy pełne wsparcie finansowe, m.in. wynagrodzenie za pracę, pokrycie kosztów utrzymania małych podopiecznych, dofinansowanie do wypoczynku, a także wsparcie rzeczowe, asystenckie, psychologiczne czy prawne. Zachęcamy również do zakładania rodzin zastępczych niezawodowych, bo dzieci czekają na taką pomoc - wyjaśnia.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, które m.in.: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona.

Nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Więcej informacji uzyskają osoby, które w środę 30 maja odwiedzą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1 A lub ośrodki adopcyjne przy al. Hallera 14 i ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2 w Gdańsku.

W godz. 8-18 odbędzie się tam dzień otwarty dla zainteresowanych m.in. założeniem zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..