Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu

W Uroczystość Wszystkich Świętych obowiązuje zmiana zasad ruchu drogowego przy gdańskich cmentarzach. Inaczej będzie też kursować komunikacja miejska.

1 listopada od 6.00 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

Cmentarz przy ul. Łostowickiej - ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, pojazdy inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą „B” (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul. Pana Tadeusza. Postój taksówek wyznaczony zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej). Na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, wyznaczony zostanie parking, na prawym pasie ruchu.

Dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego. Na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej, a na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony zostanie parking dla samochodów. Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu   Organizacja ruchu - Cmentarz Łostowicki. ZDiZ Gdańsk Cmentarz przy ul. Srebrniki - dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i taksówek. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki” na wysokości zjazdu z estakady nad ul. Grunwaldzką i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki. Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców domów przy ul. Róży Ostrowskiej odbywać  się będzie od ul. Zabytkowej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Żołnierzy Wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój taksówek. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda De la Salle’a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Chrzanowskiego, a  na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking. Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu   Organizacja ruchu - Cmentarz Srebrzysko. ZDiZ Gdańsk Cmentarz przy ul. Opackiej - dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulicy Tatrzańskiej i Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na prowadzącą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu   Organizacja ruchu - cmentarz przy ul. Opackiej. ZDiZ Gdańsk Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego - na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy
ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój taksówek funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Cmentarz przy ul. Stoczniowców - dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą. Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu   Organizacja ruchu - cmentarz przy ul. Stoczniowców ZDiZ Gdańsk Cmentarz ul. Brzegi - dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most) wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku. Duże zmiany w ruchu i oznakowaniu   Organizacja ruchu - cmentarz przy ul. Brzegi. ZDiZ Gdańsk Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego - dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia
oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz przy ul. Kartuskiej - dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena - ul. Kartuska).

 

Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk

 • 29-31.10.2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

 • 115 - w godz. 09.00-13.00 - kursuje co 10 minut,
 • 162 - w godz. 09.00-13.00 - kursuje co 10 minut,
 • 195 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co około 30 minut,
 • 227 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.

 

01.11.2018 r. (czwartek)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

 • 107 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 45 minut,
 • 111 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 20 minut,
 • 115 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 10 minut,
 • 116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul. Słowackiego,
 • 117 - kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,
 • 122 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 30 minut,
 • 136 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 30 minut,
 • 157 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 30 minut,
 • 156 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 15 minut,
 • 175 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 10 minut,
 • 210 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 30 minut,
 • 227 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co około 8 minut,
 • 627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM - Pomorska - (dalej trasą jak linia 227) - Cmentarz Srebrzysko - Rakoczego - Cmentarz Łostowicki - Chełm Witosa, w godz. 08.00-18.00, co około 8 minut,
 • 262 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co 20 minut.
 • 610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP - Żołnierzy Wyklętych - Cmentarz Srebrzysko - Rakoczego - Cmentarz Łostowicki, w godz. 7.00-18.00, co około 4 minuty.
 • 695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP - Kartuska - Cmentarz Łostowicki, w godz. 09.00-17.00, co około 10 minut.
 • 918 - w kier. Jeleniogórskiej obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Chałubińskiego - Worcella - Cienistą (zamiast przez Chałubińskiego - Reformacką - Stoczniowców -Cienistą), z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców,

Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.

Tramwaje

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

 • 2 - w godz. 08.00-17.00 - kursuje co 10 minut,
 • 3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian obowiązuje linia 63
 • 6 - w godz. 08.00-17.00 - kursuje co 10 minut,
 • 10 - w godz. 08.00-17.00 - kursuje co 10 minut,
 • 12 - wydłużona trasa: Jelitkowo - Oliwa - Wrzeszcz - Opera - Dworzec Gł. - Siedlce - Migowo - kursuje co 10 minut,
 • 63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska - Brzeźno - Opera - Dworzec Gł. - Chełm - Łostowice co około 20 minut, a w godz. 09.00-17.00 co około 10 minut,
 • 66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM - Opera - Dworzec Gł. - Chełm - Łostowice, w godz. 09.00-17.00, co około 15 minut,
 • 68 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil - Przeróbka - Chełm - Łostowice, w godz. 09.00-17.00, co około10 minut.
 • Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.

 

02.11.2018 r. (piątek)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

 • 115 - w godz. 09.00-13.00 - kursuje co 10 minut,
 • 162 - w godz. 09.00-13.00 - kursuje co 10 minut,
 • 195 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co około 30 minut,
 • 227 - w godz. 08.00-16.00 - kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.

ZTM zachęca pasażerów nie posiadających ważnych biletów okresowych, a chcących skorzystać z komunikacji miejskiej w tych dniach, do wcześniejszego zakupu jednorazowych biletów, które dostępne są m.in. w Punktach Obsługi Klienta ZTM, biletomatach, wybranych punktach handlowych oraz za pomocą sieci telefonii komórkowych. W dniach zwiększonej obsługi komunikacyjnej, 27.10.-02.11.2018 r. włącznie, w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona będzie standardowa kontrola biletowa.

Lista automatów biletowych oraz sposób zakupu biletów za pomocą telefonów komórkowych znajduje się na stronie: www.ztm.gda.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama