Nowy numer 38/2023 Archiwum

Kameralny klimat

Katolickie placówki w Gdańsku rozszerzają ofertę oświatową – w Zespole Szkół Katolickich im. św. Kazimierza na Zaspie ruszy punkt przedszkolny. Do drzwi otwartych przygotowuje się gdańska Fregata.

Szkoły katolickie kojarzone są z mundurkami i porannymi modlitwami uczniów. Te dwa elementy są faktycznie cechą ich życia szkolnego, ale sztampowe widzenie przesłania często faktyczne zalety edukacji prowadzonej bądź wspieranej przez Kościół. Fakty mówią same za siebie – wszystkie te szkoły w diecezji mogą się pochwalić znakomitymi wynikami w nauce uczniów, ich osiągnięciami w olimpiadach i wynikami zdawalności egzaminów. Wielu uczniów jest świetnie przygotowanych do dalszej nauki w szkołach wyższych. Doskonale radzą sobie również w edukacji za granicą. Dlaczego tak jest, tłumaczy ks. Krzysztof Mudlaff z gdańskich szkół św. Kazimierza.

– Szkoła katolicka różni się diametralnie od szkoły publicznej nie tylko w sferze duchowości, ale także w podejściu do edukacji. W naszej szkole bardziej skupiamy się na tym, by poznawanie, zdobywanie wiedzy szło w parze z rozwojem ducha, modlitwą. To dobre połączenie daje lepsze wyniki i uczniowie łatwiej przyswajają często trudne zagadnienia. To także wynik pracy doskonałego zespołu nauczycieli, sprawdzonego i profesjonalnego – mówi.

Szkoły katolickie to w większości placówki kameralne, o zdecydowanie mniejszej liczbie uczniów w klasach. O ile przepisy oświatowe dopuszczają w szkołach publicznych 25 uczniów w oddziale, to w katolickich liczba dzieci jest o ok. 25–30 proc. niższa. Dzięki temu nauczyciel może pracować efektywnie z większą liczbą uczniów, a oni sami mają poczucie spersonalizowanej edukacji. Kolejną sprawą, która decyduje o odpowiedniej jakości oferty oświatowej, jest „sprofilowany” uczeń – do szkół katolickich czy powołujących się na te wartości trafiają dzieci z domów, w których Dekalog jest normą życia i funkcjonowania rodziny. – To jest szczególnie widoczne w szkolnym życiu duchowym, w uczestnictwie i zaangażowaniu w Msze św. Także nasze wyjazdy rekolekcyjne pokazują, że w rodzinach żyje się tymi wartościami – dodaje ks. Mudlaff.

We wrześniu szkoła planuje otwarcie przedszkola, które będzie stanowiło dopełnienie oferty edukacyjnej. W archidiecezji działa obecnie 19 szkół katolickich wszystkich szczebli – od szkół podstawowych po licea – będących członkami Rady Szkół Katolickich. Część z nich prowadzą zgromadzenia zakonne: siostry zmartwychwstanki, salezjanki, bracia szkolni, salezjanie i jezuici. Prócz nich funkcjonują placówki katolickie i nawiązujące do wartości katolickich i chrześcijańskich, prowadzone przez stowarzyszenia oświatowe. W Gdańsku są to np. szkoły Fregata. Prowadzona jest tu edukacja przedszkolna i szkolna, w oddzielnych budynkach dla dziewczynek i chłopców. Chłopcy uczą się przy ul. Do Studzienki we Wrzeszczu, a dziewczęca Fregata znajduje się w gdańskiej Oliwie, w okolicach archikatedry. To jedyna w mieście szkoła żeńska, bardzo daleka od stereotypu kształcenia przyszłych matek i gospodyń domowych.

– Na zajęciach języka polskiego uczennice programują, na historii i matematyce konstruują. Dzięki temu, że nie rywalizują z kolegami, są odważniejsze, bardziej zaangażowane i skupione na nauce, a ze względu na jednorodną grupę czas na przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności można bardzo efektywnie wykorzystać – tłumaczy Katarzyna Przybył-Tamowicz, dyrektor. Fregata to również motywowanie do nieszablonowego myślenia, zadawania pytań, przeprowadzania eksperymentów, debat w klasie, zachęcanie do sprawdzania swoich zdolności we współpracy z innymi. Wiele miejsca poświęca się ścisłej zależności między wychowaniem w domu i w szkole. Opiekun klasy ma kontakt z rodzicami i swoimi podopiecznymi. W ciągu roku odbywają się trzy spotkania z obojgiem rodziców. Wymieniają się spostrzeżeniami na temat m.in. nauki i rozwoju uczennic. Do Fregaty i popularnego „Kaziuka” zaproszone są wszystkie rodziny, bez względu na status materialny. Rodzice aktywnie włączają się w realizację różnych przedsięwzięć. We Fregacie to m.in. Orszak Trzech Króli czy spacery „ChodźMy z Fregatą”. W szkole im. św. Kazimierza to koło teatralne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wspólne akcje charytatywne, jak „Szkoła szkole”, w której dzieci z Zaspy pomagają placówce w syryjskim Aleppo.

Odwiedź szkoły

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej „Fregata” dla Chłopców odbędzie się 9 marca w godz. 10–13. Szkoła mieści się przy ul. Do Studzienki 38. Szkoły im. św. Kazimierza (ul. Pilotów 1) zapraszają do odwiedzin 2 marca w godz. 8–16. 3 marca placówka zaprasza na Festyn Kaziukowy w godz. 9–14 w dzień patrona szkoły.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast