Wielki filar historii - abp Sławoj Leszek Głódź o Konstytucji 3 maja przejdź do galerii

W bazylice Mariackiej w Gdańsku odprawiono Mszę św. za Ojczyznę z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Abp Sławoj Leszek Głódź zaapelował podczas homilii do wiernych o uszanowanie wartości "sprawdzonych w szkole wieków".

W południe, 3 maja w największej gdańskiej świątyni rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego. W koncelebrze brali udział bp Wiesław Szlachetka i bp Zbigniew Zieliński oraz liczni kapłani, w tym przełożeni i moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego. O oprawę liturgiczną zadbali klerycy gdańskiego seminarium. W swojej homilii w pierwszej części metropolita gdański skupił się na postaci Maryi - Patronki, Królowej Polski. Przypomniał o Jej kulcie, wspominając pieśń "Bogurodzica", ale też patronowanie wielkim zwycięstwom Polski - pod Wiedniem, w Bitwie Warszawskiej 1920 r. czy w sierpniu 1980 r.

W drugiej części kazania metropolita nawiązał do święta narodowego. - Konstytucja 3 maja to jeden z filarów naszej historycznej tożsamości. Była ona zapowiedzią życia; więcej - drogowskazem prowadzącym poprzez stulecia do naszych czasów - mówił abp Głódź. - To święto, w którym Polska trwa, ukazuje, co w jej dziejowej drodze trwałe, piękne, a także zespolone w wartości religijne, które splatają się z wartościami narodowymi. To święto tych wszystkich, dla których słowo ojczyzna nie jest pustym pojęciem, ale rzeczywistością życia - dodał metropolita.

Abp Głódź wskazywał również na poważne zagrożenia. - Często ład społeczny jest rujnowany przez agresję różnych środowisk liberalnych, niemających nic wspólnego z wartościami narodowymi, religijnymi. Ten ateizm w umysłach wielu, także naszych rodaków, trwa i stanowi jakąś niepisaną ideologię, a przecież trzeba wciąż nam dawać świadectwo, co przez Boga jest zadane i co jest wymodlone, wywalczone także przez pokolenia i historię. Dzisiaj Polsce trzeba przede wszystkim budowania życia społecznego w oparciu o wartości sprawdzone w szkole wieków, ukazujące swą siłę i skuteczność - mówił pasterz gdańskiego Kościoła. - Potrzebny jest ład serca, a nie wprowadzanie do agendy debaty publicznej deprecjonowania świętości rodziny i małżeństwa oraz życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wprowadzania apologii destrukcji, bez ładu moralnego, bo ta droga prowadzi donikąd - dodał.

Metropolita gdański wspomniał też, że Polska obchodzi właśnie 15. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. - Unia Europejska wyrosła w imię świadomości, by przezwyciężyć podziały, a także zagoić powojenne rany, by rozbudzić na powrót ducha Europy wspartego o tradycje grecką, rzymską, a nade wszystko zakotwiczyć ją w dziedzictwo chrześcijańskie tworzące wspólnotę europejskich ludów i narodów. Ta obecność w Unii jest czymś naturalnym, acz aktem spóźnionym wobec naszej ojczyzny, bo byliśmy przecież państwem zdradzonym i nie tylko w Teheranie i w Jałcie zniewolonym decyzją wielkich mocarstw. Przecież byliśmy oddzieleni przez 50 lat żelazną kurtyną od zachodnich demokracji i jakże trudno ten czas nadrobić - mówił abp Głódź. - Jesteśmy krajem Unii Europejskiej i chcemy nim być nadal i będziemy nim nadal, bo znamy wartość tej obecności, wartość okupioną krwią, swoistym wianem kultury i tradycji, które wnieśliśmy. I wnosimy także dziedzictwo wieków, depozyt wiary i tradycji, wnosimy wolnościowe przesłanie Solidarności, zespolone z drogą wiary, z dziedzictwem świętego Jana Pawła II, promotora europejskiej jedności wspartej na czytelnym fundamencie moralnym - dodał na zakończenie homilii metropolita gdański.

Po nabożeństwie sprzed bazyliki Mariackiej ruszył przemarsz ulicami Gdańska pod pomnik Poległych Stoczniowców, zorganizowany przez władze wojewódzkie i NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Tam odczytano Apel Poległych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Przy pomniku prezentowane są obecnie dwie wystawy gdańskiego IPN. Jedna poświęcona jest rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 41 lat temu, a druga protestom majowym 37 lat temu. Mszę św. w bazylice Mariackiej poprzedziło okazjonalne spotkanie zorganizowane pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku, w miejscu organizowanych przed 1989 r. manifestacji związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządy Gdańska i województwa pomorskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..