Nowy numer 22/2023 Archiwum

Dom uświęcenia i zbawienia

– Sto lat czekałaś, Gdynio, na ten dzień i sto lat czekałaś, świątynio, na tę uroczystość. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyniesienie do godności bazyliki tej kolegiaty, która będzie od dziś Gdyńską Bazyliką Morską – mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

Eucharystią, której 4 maja przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, wierni uczcili uroczystość ogłoszenia dekretu Kongregacji ds. Dyscypliny i Kultu Bożego, podnoszącego gdyńską kolegiatę NMP do godności bazyliki mniejszej. Mszę św. na placu przed świątynią wraz z nuncjuszem sprawowali: abp Głódź, metropolita gdański, obaj gdańscy biskupi pomocniczy, bp Antoni Dydycz z Drohiczyna, bp Arkadiusz Okroj z Pelplina, bp Józef Szamocki z Torunia oraz kilkudziesięciu kapłanów.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Gdyni z prezydentem Wojciechem Szczurkiem na czele. Nie zabrakło także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, armii i służb mundurowych, delegacji środowisk patriotycznych oraz licznie zgromadzonych parlamentarzystów Wybrzeża. – To bardzo ważny i potrzebny akt wpisujący się w dzieje Kościoła i ojczyzny, a szczególnie miasta Gdyni. Ufamy wszyscy, że będziemy modlić się tu gorliwie w intencjach papieskich, uzyskiwać odpusty oraz umacniać naszą więź z Kościołem i z następcą św. Piotra – mówił podczas powitania metropolita. – Umiłowani diecezjanie, przyszliście, aby głosić chwałę Matki Chrystusowej i oddać Jej cześć. Arcybiskup przybliżył także zgromadzonym barwną historię gdyńskiej świątyni.

– Od ponad 90 lat kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny stanowi, ze względów historycznych, kulturowych, religijnych i duszpasterskich, jedno z najważniejszych miejsc na Pomorzu – mówił. Po powitaniach nastąpiła uroczysta prezentacja treści dekretu przez biskupów Wiesława Szlachetkę i Zbigniewa Zielińskiego. Następnie nuncjusz wraz z hierarchami i władzami miasta udał się do wnętrza bazyliki i uroczyście ją otwarł. Poświęcił także jej odnowione wnętrze oraz nową, nawiązującą do morskiej symboliki monstrancję. Wraz z metropolitą odsłonił także tablice upamiętniające przeżywane wydarzenie. – Kościół jest miejscem poznawania prawdy o całym świecie i o tym, że Stwórcą tego świata i jego ostatecznym, najwyższym Panem jest Bóg – mówił w homilii nuncjusz.

– Świątynia jest również domem uświęcenia. Uświęcenie, obok głoszenia słowa Bożego i udzielania sakramentów świętych, będzie się dokonywało w waszej bazylice przez wspólnotę w zgromadzeniu liturgicznym. Jako mieszkańcy Gdyni będziecie tworzyli w świątyni jedną żywą wspólnotę, której punktem centralnym, żywym i najistotniejszym ośrodkiem jest sam zmartwychwstały Jezus Chrystus – podkreślał. – Kościół jest też domem zbawienia. W każdej świątyni chodzi o sprawy najważniejsze, którymi są Chrystus oraz Jego i nasza troska o zbawienie człowieka. Bazylika Morska jest dla was nie tylko zaszczytem, ale i obowiązkiem do większej troski o własne zbawienie – zaznaczył abp Pennacchio.

– Niech Matka Pocieszenia opiekuje się wami nadal, a Bóg wszelkiej pociechy niech błogosławi Gdyni i wszystkim jej mieszkańcom – dodał na zakończenie homilii. – To dzień historyczny w życiu naszego miasta. Dzięki dzisiejszej uroczystości, obecności księdza arcybiskupa nuncjusza i decyzji Jego Świątobliwości papieża Franciszka uzyskuje ona dzisiaj szczególny wymiar – mówił w podziękowaniach prezydent Szczurek. – Słowa szczególnej wdzięczności kieruję na ręce ks. proboszcza Edmunda Skalskiego, nie tylko za materialny wyraz troski o tę świątynię, ale za ducha patriotyzmu i przywiązania do wartości chrześcijańskich.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast