Nowy numer 23/2023 Archiwum

Pani ludzi pracy

Dekretem z 8 września 1987 r. biskup gdański Tadeusz Gocłowski ustanowił sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. Cudowny wizerunek Maryi koronował św. Jan Paweł II w czasie wizyty w Gdańsku w czerwcu 1987 roku.

Pierwsze wzmianki o kościele w Trąbkach Wielkich pojawiają się w 1236 roku, kiedy wieś należała do posiadłości benedyktynów w Mogilnie. Był to kościół pw. św. Wawrzyńca. Dokumenty sporządzone w późniejszych latach potwierdzają istnienie kościoła – w 1686 r. wymienione jest również wezwanie świątyni: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy.

Podczas wizytacji w 1746 r. przez archidiakona pomorskiego Augustyna Kilińskiego opisano nowo wybudowany, solidny, murowany kościół, ufundowany przez Konstancję Czapską, wojewodzinę pomorską. Ona też wyjednała w Rzymie specjalne odpusty dla przybywających do Trąbek Wielkich pielgrzymów. Od tego czasu ruch pielgrzymkowy rozwija się.

– Nasze sanktuarium jest z roku na rok coraz liczniej odwiedzane. Przybywa pielgrzymów nie tylko z archidiecezji, którzy tradycyjnie wędrują do naszej świątyni z Gdańska czy Kościerzyny. Przyjeżdżają również grupy pątnicze z Białegostoku czy Poznania. Obecnie pandemia uniemożliwia pielgrzymowanie, ale liczę, że sytuacja ulegnie zmianie i niebawem goście znów się pojawią – mówi ks. kan. Bolesław Antoniów, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium MB Trąbkowskiej.

Świątynia i teren przy niej są także miejscem dorocznych archidiecezjalnych dożynek. Odbywają się tu również archidiecezjalne Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Obecny kościół parafialny w Trąbkach Wielkich to świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zbudowany w stylu barokowym, murowany z cegły, z drewnianą wieżą. Jest to kościół jednonawowy, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. W prezbiterium znajduje się sklepienie krzyżowe, a w nawie – drewniany strop.

Bogactwem trąbkowskiego kościoła jest nie tylko jego historia, ale również zabytki znajdujące się od wieków w świątyni. Wśród nich naczelne miejsce zajmuje cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym. Namalowany został techniką temperową i olejną na płótnie, ma wymiary 75 na 66 cm. Ukazuje on Matkę Bożą w półpostaci, trzymającą na prawej ręce Dzieciątko Jezus, w lewej zaś dłoni – berło. Spod błękitnego płaszcza przebija czerwona suknia zdobiona gwiazdami i biała chustka pod szyją. Głowę Matki Bożej wieńczy korona, na szyi widoczny jest sznur pereł, a w uchu – kolczyk. Dzieciątko, odziane w długą, białą suknię, siedzi wyprostowanie, trzymając w prawej ręce jabłko królewskie zwieńczone krzyżem – symbol władzy nad światem.

Obraz zakryty jest srebrnymi sukienkami, które w ogólnych zarysach powtarzają kompozycję malarską. Powstanie obrazu datowane jest na drugą połowę XVII wieku. Powstał zapewne w Gdańsku, wówczas głównym ośrodku malarstwa na Pomorzu, prawdopodobnie w kręgach Hermana Hahna. Pierwsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z 1686 roku. Według zapisów, już w tym czasie obraz cieszył się znacznym kultem wśród wiernych. Jeśli chodzi o teologiczną wymowę wizerunku Matki Bożej Trąbkowskiej, to ukazuje on Maryję jako Matkę Bożą, Królową – Orędowniczkę, wstawiającą się za wiernymi u swojego Syna.

– Obraz jest otoczony szczególnym kultem. Codziennie przed wieczorną Mszą św. odmawiany jest Różaniec, a w każdą sobotę o godz. 18 – nowenna do Matki Bożej Trąbkowskiej. Nasza patronka jest Wspomożycielką Wiernych, opiekuje się także ludźmi pracy. Osoby, które wyprosiły szczególne łaski u Maryi, dają konkretne świadectwa – dodaje ksiadz kustosz.

12 czerwca 1987 r. św. Jan Paweł II ukoronował obraz MB Trąbkowskiej koronami papieskimi w czasie głównej uroczystości Kongresu Eucharystycznego na gdańskiej Zaspie, podczas Mszy św. dla ludzi pracy. Na zakończenie homilii św. Jan Paweł II zwrócił się do zebranych słowami: „Ukoronujemy teraz obraz Matki Bożej z Trąbek Wielkich, otoczony czcią ludu Bożego na ziemi gdańskiej od 300 lat. W ten sposób na początku Roku Maryjnego – to pierwszy tydzień – wyrażamy naszą miłość do Matki Odkupiciela człowieka i zawierzamy Jej macierzyńskiej opiece raz jeszcze tu, na gdańskiej ziemi, cały świat pracy”.

Ojciec Święty własnoręcznie nałożył na skronie Matki Bożej i Dzieciątka złote korony. Cudowny obraz wrócił do swojej macierzystej świątyni 5 września 1987 r. na uroczystości odpustowe, które były dziękczynieniem za koronację. Od tego czasu praktykowane są właśnie tygodniowe uroczystości odpustowe trwające od niedzieli poprzedzającej święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do niedzieli przypadającej po 8 września.


Zapraszamy

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Gdańska 6

83-034 Trąbki Wielkie

Msze św.: w niedziele: 7.00, 8.30 (filia Czerniewo), 10.00, 11.30, 18.00; od pon. do pt.: 7.00 (okres kolęd), 18.00.

Odpust: 8 września

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast