Nowy numer 09/2024 Archiwum

Święci apostołowie na gdańskim Starym Przedmieściu

Jednym z najstarszych kościołów Gdańska jest świątynia, której patronami są święci Piotr i Paweł. Znajduje się w niej sanktuarium Matki Bożej ze Stanisławowa. To ukochana patronka diaspory Ormian, która odprawia tu liturgie w języku ojczystym.

Kościół świętych Piotra i Pawła w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk jest historyczną farą Starego Przedmieścia. Zbudowany został w latach 1393-1516 i należy do grupy największych kościołów gotyckich w Gdańsku. Już w roku 1436 przy świątyni powstała szkoła parafialna, znana z dobrego poziomu nauczania i ciesząca się dużą popularnością aż do początków XX wieku. W roku 1456 biskup kujawski erygował tu samodzielną parafię.Wśród proboszczów wyróżniali się wybitni przedstawiciele nauki, znani humaniści i teolodzy. Świątynia w 1577 roku przeszła w ręce luteran, w 1590 - kalwinów. Od 1622 roku aż do końca II wojny światowej pełniła funkcję głównego zboru kalwińskiego.

W 1945 r. kościół został w dużym stopniu zniszczony: zburzono górną partię wieży oraz część dachów i szczytów. W latach 1946 i 1947, w wyniku osłabienia konstrukcji, zawaliła się część filarów, pociągając za sobą sklepienia nawy południowej. W pierwszych latach powojennych świątynię przejęły komunistyczne władze Polski. W 1958 roku Kościół rzymskokatolicki odzyskał ją w użytkowanie i przekazał wiernym obrządku ormiańsko-katolickiego. Przy świątyni ustanowiono rektorat - stanowisko rektora objął ks. prał. Kazimierz Filipiak ze Stanisławowa, który przystąpił do jej odbudowy. Prace te trwają nieprzerwanie do dziś.

Ks. Filipiak wprowadził do gdańskiego kościoła niezwykły obraz, który udało mu się ukryć przed Rosjanami i wywieźć do Polski, a który stanowił przed wojną wyposażenie stanisławowskiego kościoła. Cudowny wizerunek MB Łaskawej, koronowany w 1937 roku, namalowany został temperą na płótnie rozpiętym na sosnowej desce. - Jej wizerunek to tzw. obraz płaczący. Płacz Matki Bożej obserwowano wielokrotnie, zwykle zapowiadał upadek obyczajów w naszej ojczyźnie, zwłaszcza w czasach saskich. 18 maja 1996 roku miały miejsce obchody 60-lecia koronacji obrazu. Na pamiątkę cudu Płaczącego Obrazu w dniu 21 sierpnia każdego roku udzielane jest błogosławieństwo relikwiarzem z tuwalnią Łez Matki Bożej – mówi ks. Cezary Annusewicz, proboszcz parafii.


Więcej o świątyni śś. Piotra i Pawła w numerze 27. "Gościa Gdańskiego" na 5 lipca.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama