Nowy numer 22/2023 Archiwum

Patron na miarę czasów

Budowę świątyni w Postołowie zainicjował w 1985 r. ks. kan. Edward Szymański, proboszcz z Trąbek Wielkich. Dzięki zaangażowaniu parafian prace postępowały szybko i sprawnie.

Projekt kościoła św. Józefa Robotnika został powierzony inż. arch. Jerzemu Górskiemu z Sopotu. 29 listopada 1987 r., po otrzymaniu zezwolenia na rozpoczęcie budowy, odbyła się uroczystość poświęcenia placu kościelnego, pod który działki ofiarowali parafii Jerzy Brandt i Wiktor Radelski. Od początku prace budowlane prowadzone były systemem gospodarczym. Dzięki temu, że parafianie już wcześniej zgromadzili odpowiednią ilość materiałów budowlanych, a także sami wykonali pustaki, budowa przebiegała bardzo sprawnie i szybko.

Pod koniec 1989 r. przystąpiono do wyposażenia wnętrza kościoła, którego drewniane elementy, m.in. oryginalne konfesjonały, figurę św. Józefa, ołtarz Matki Bożej, obudowę tabernakulum, wykonał artysta rzeźbiarz Marek Zagórski. 29 kwietnia 1990 r. bp Tadeusz Gocłowski konsekrował postołowską świątynię. W czasie uroczystości zwrócił uwagę wiernych na to, że ten kościół jest wotum wdzięczności Bożej Opatrzności za koronację cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej. Został on ukoronowany 12 czerwca 1987 r. przez św. Jana Pawła II podczas Mszy św. na gdańskiej Zaspie. Rok po konsekracji – 3 maja 1991 r. – biskup pomocniczy Zygmunt Pawłowicz poświęcił dzwonnicę i dzwon, któremu nadano imię „Święty Józef”.

1 lipca 1995 r. wówczas już abp Gocłowski, metropolita gdański, erygował przy kościele w Postołowie parafię pw. św. Józefa Robotnika. Proboszczem nowej wspólnoty, do której, oprócz wiernych z Postołowa, włączeni zostali także mieszkańcy Cząstkowa, Drzewiny, Ełganowa, Granicznej Wsi, Lwówka, Pawłowa, Pruskiej Karczmy i Suchej Huty, został ks. Kazimierz Glama. Ważnym przeżyciem, które zjednoczyło wiernych parafii św. Józefa w Postołowie, były uroczystości z okazji peregrynacji relikwii św. Wojciecha. A także trwająca przez cały rok 1999 peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej. Gościł on u wszystkich rodzin. Powstały wówczas nowe róże Żywego Różańca.

– Obecnie jest ich 5. Sama parafia liczy ok. 900 osób. Wierni na modlitwie, oprócz Postołowa, gromadzą się również w kościele filialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Suchej Hucie oraz kościele pw. św. Ojca Pio w Pawłowie – wyjaśnia ks. Marek Lange, proboszcz parafii. Wśród wspólnot ks. Lange wymienia także prężnie działającą grupę modlitwy św. Ojca Pio, która została utworzona z inicjatywy ks. Glamy. Jej misją jest modlitwa „w Kościele, z Kościołem i za Kościół” oraz życie zgodne z nauką Kościoła i zaleceniem św. Ojca Pio. – W każdym z naszych kościołów działa jedna taka grupa, zrzeszająca kilkunastu członków – wyjaśnia proboszcz.

Szczególną aktywnością wykazuje się parafialna Grupa Charytatywna Caritas, której członkinie opiekują się dziećmi i starszymi osobami w podeszłym wieku. Z ich inicjatywy najmłodsi otrzymują m.in. bożonarodzeniowe paczki, wielkanocne słodycze, a także korzystają latem z tygodniowych turnusów wypoczynkowych w mieście, natomiast raz w roku organizowany jest w parafii Dzień Seniora. W parafii działa również Liturgiczna Służba Ołtarza. Są to ministranci i lektorki. Młodzi udzielają się także muzycznie w parafialnej scholi. Jak podkreśla proboszcz, od początku istnienia wspólnoty wydawany jest biuletyn. – Są u nas również nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy wspierają swoją posługą – mówi proboszcz.

Trwający Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ogłoszenia go patronem Kościoła powszechnego jest również wyjątkowy dla postołowskiej parafii. – Nasz kościół jest kościołem stacyjnym. I chociaż w każdą środę sprawowana jest Msza św. wotywna o św. Józefie, a po niej odbywa się nabożeństwo do św. Józefa, to ten rok może być dodatkową zachętą, by poznać tego wspaniałego świętego. Idealnego patrona na dzisiejsze czasy, zwłaszcza dla rodzin – podkreśla proboszcz. A w postołowskiej parafii rodzin nie brakuje. – Moi parafianie to wspaniali ludzie. Jest u nas dużo rodzin wielodzietnych, które w komplecie uczestniczą w Mszach św. Rodzice dają swoim dzieciom piękny przykład wiary, a także tę wiarę przekazują im od najmłodszych lat. To ogromnie cieszy – dodaje proboszcz.


Zapraszamy

Parafia pw. św. Józefa w Postołowie

83-042 Ełganowo

www.postolowo.diecezja.gda.pl

Porządek Mszy św.: pon., śr., pt.: 18.00; niedz.: 7.30, 13:00.

Odpust: 1 maja

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast