Nowy numer 39/2023 Archiwum

Herb nowego metropolity gdańskiego

W przededniu kanonicznego objęcia archidiecezji gdańskiej przez abp. Tadeusza Wojdę wyjaśniamy symbolikę herbu nowego metropolity.

W zbudowanym na tarczy herbie znajduje się podwójny krzyż, będący znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Paliusz oznacza godność metropolity oraz symbolizuje jedność ze Stolicą Apostolską.

W centrum tarczy znajduje się otwarta księga Pisma Świętego, symbolizująca realizację słów Chrystusa: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

Na lewej stronie Biblii umieszczone są dwie czerwone litery greckie - alfa i omega, oznaczające Chrystusa, odwołujące się do Apokalipsy św. Jana: "Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8).

Na prawej stronie Pisma Świętego znajdują się trzy dojrzałe kłosy, będące symbolem Kościoła, który żyje Ewangelią, a także Eucharystii, która buduje Kościół. Nad Biblią znajduje się gwiazda betlejemska, umieszczona również w herbie księży pallotynów. Symbol ten wskazuje, że orędzie Dobrej Nowiny zaadresowane jest do wszystkich ludzi. Odwołuje się również do tajemnicy narodzin Chrystusa i jest zaproszeniem do uznania Go za Pana i Zbawiciela.

Na szarfie, umieszczonej pod tarczą, wypisana jest dewiza pasterskiej posługi abp. Wojdy: "Oportet praedicari Evangelium" (Aby była głoszona Ewangelia). Motto nawiązuje do słów Chrystusa: "Najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom" (Mk 13,10).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast