Nowy numer 33/2022 Archiwum

Rozbudzać Bożą miłość

– Niech to wydarzenie kanonicznego objęcia archidiecezji będzie równocześnie zaproszeniem skierowanym do wszystkich, abyśmy wspólnie podejmowali to wielkie wyzwanie, które przed nami kreśli Bóg – mówił abp Tadeusz Wojda.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego abp Wojda objął kanonicznie archidiecezję gdańską. Wydarzenie odbyło się w archikatedrze oliwskiej. Na początku bp Wiesław Szlachetka poprowadził modlitwę Anioł Pański i odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Następnie bp Zbigniew Zieliński odczytał bullę papieża Franciszka ustanawiającą abp. Wojdę metropolitą gdańskim.

W dokumencie Ojciec Święty zaznaczył, że „wielu wiernych chrześcijan sławnego miasta Gdańska dało zarówno dawniej, jak i w naszym czasie mocne świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i obrony prawdziwej wolności i solidarności”. Jednocześnie papież zwrócił się do abp. Tadeusza: „Ty, Czcigodny Bracie, który zgodnie z twoim zawołaniem: »Aby była głoszona Ewangelia« (Mk 13,10), gorliwie i roztropnie wypełniałeś posługę duszpasterską wśród wiernych białostockich, wydajesz się Nam odpowiednim do objęcia tego urzędu. Dlatego, za radą Kongregacji ds. Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej władzy, Ciebie, zwalniając Cię z więzi z Kościołem Białostockim, mianujemy Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim. Pragniemy, aby duchowieństwo i lud twojej archidiecezji zapoznał się z tym naszym dekretem i postanowieniem oraz przyjął ciebie z otwartym sercem jako swojego Pasterza. Ich wszystkich wzywamy, aby pod Twoim przewodnictwem wytrwale zachowywali naukę Chrystusa w codziennym życiu. Ciebie tymczasem, Czcigodny Bracie, zachęcamy, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, świętych Judy Tadeusza, apostoła, Wojciecha, biskupa i męczennika oraz Wincentego Pallottiego, kapłana i założyciela twojego Stowarzyszenia, gorliwie głosił Ewangelię, ukazując jej głębokie znaczenie we wszystkich dziedzinach, nade wszystko w szerzeniu i w obronie prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego oraz małżeństwa, jak ją wyjaśniali Nasi wielcy święci Poprzednicy Paweł VI i Jan Paweł II” – napisał papież Franciszek.

Następnie został podpisany protokół kanonicznego objęcia archidiecezji. Potem zgromadzeni odmówili modlitwę południową liturgii godzin, podczas której abp Wojda wygłosił krótkie rozważanie. – To dzisiejsze wydarzenie chce nam powiedzieć, byśmy zawsze, w każdej sytuacji, starali się zawierzać Bogu, tak jak Maryja. Ona całe swoje życie oddała Bogu, bo wiedziała, że Bóg Jej nie opuści. Kiedy medytujemy nad tym, to nie sposób nie zauważyć, że to wszystko dokonuje się w miłości Bożej. To Bóg z miłości do człowieka, mimo jego grzechu, postanawia stać się jednym z nas, aby rozpocząć wielki plan odkupienia człowieka. Ten plan rozpoczyna się pozdrowieniem Maryi, a kończy Jego ofiarą na krzyżu – zaznaczył metropolita gdański.

– Obejmując archidiecezję gdańską, uświadamiam sobie, że nie ma innej drogi jak rozbudzanie miłości Boga w tych wszystkich, którzy mojej pasterskiej opiece są powierzani – podkreślił abp Wojda. Hierarcha zaznaczył, że nie ma Kościoła, który nie byłby misyjny. – Nie ma chrześcijanina, który nie angażowałby się w przekaz Dobrej Nowiny. Nie ma autentycznej wiary, która nie byłaby misyjna. Dlatego diecezja to nic innego jak wspólnota zorganizowana w parafie, ruchy, grupy duszpasterskie, które starają się tę miłość zgłębiać, przeżywać, realizować w życiu i w ten sposób uświęcać się, aby kontynuować plan Boży, rozpoczęty w momencie Zwiastowania – plan odkupienia i zbawienia człowieka – mówił metropolita gdański.

Korzystając z okazji, arcybiskup podziękował wszystkim, którzy angażują się w realizację wielkiego dzieła zbawienia zapoczątkowanego przez Boga, szczególnie dotychczasowym pasterzom archidiecezji: bp. Jackowi Jezierskiemu oraz abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi. W uroczystości udział wzięli reprezentanci osób duchownych, życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w tym katecheci i przedstawiciele ruchów i wspólnot archidiecezji gdańskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama