Powrót do szkolnej ławy

Na powrót uczniów do nauki stacjonarnej Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przygotowywały się od dłuższego czasu. Podejmowały przy tym szereg działań mających na celu obniżenie stresu i zadbanie o dobre samopoczucie uczniów.

Rodzice sygnalizowali spadek psychicznej kondycji swoich dzieci. Stąd zrodził się pomysł, by opracować plan pomocy pedagogiczno-psychologicznej, który będziemy stopniowo wdrażać w naszej szkole - wyjaśnia Iwona Jakubek, dyrektor placówki.

Jeszcze przed powrotem uczniów do nauki stacjonarnej psycholog szkolna Katarzyna Muła-Piotrowska opracowała broszurę, która została przekazana rodzicom. Zawiera ona najważniejsze wskazówki i rady, jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły. Podobna broszura trafiła w ręce nauczycieli, a informacje w niej zawarte mają uwrażliwić na trudności, z jakimi mogą zmagać się uczniowie.

- Są tam wskazówki, jak rozpoznać kryzys, jak reagować, a czego unikać oraz ostrzeżenie, by zwracać szczególną uwagę na nastroje, emocje i zachowania uczniów. W broszurze podkreślone również zostało to, na co jako szkoła stawiamy, czyli budowanie relacji - wyjaśnia Małgorzata Płotka, wicedyrektor placówki.

Kolejnym etapem wsparcia w powrocie do szkoły jest cykl warsztatów z psychologiem. Ma to pomóc uczniom w rozpoznawaniu różnych stanów emocjonalnych oraz poznaniu sposobów na radzenie sobie z trudnościami i stresem. Dla uczniów klas starszych przygotowano "Strefę ciszy i relaksu" w szkolnej "gimbazie".

- Po wielu miesiącach nauki zdalnej niektórzy uczniowie mogą szybciej odczuwać zmęczenie hałasem i liczbą bodźców. Stworzenie miejsca, w którym mogą się wyciszyć i zrelaksować, będzie pomocne w procesie adaptacji - podkreśla dyrektor.

Uczniowie mogą również liczyć na wsparcie nauczycieli danego przedmiotu w formie online. Bo - jak podkreśla I. Jakubek - pandemia to nie tylko negatywne aspekty.

- Czas nauki zdalnej wyzwolił w nauczycielach kreatywność i zmusił do poszukiwania nowych rozwiązań. Jeśli chodzi o uczniów, pokazał, że komputer może służyć nie tylko do grania, ale także do zdobywania wiedzy. Nauka zdalna to również nauka umiejętności zarządzania czasem, planowania go. To doświadczenie - choć trudne z obecnej perspektywy tylu tygodni poza szkołą, z dala od rówieśników i niepewności o przyszłość - może być przydatne, bo pokazuje, jak samemu zatroszczyć się o balans między pracą a odpoczynkiem - zaznacza I. Jakubek.


Więcej o działaniach placówki w 20. numerze "Gościa Gdańskiego" na 23 maja.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..