Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Ze strażackim patronatem

W 1982 r. na terenie należącym do parafii w Pręgowie została erygowana parafia pw. św. Floriana w Kolbudach. 29 września 2007 r. odbyła się uroczystość 25-lecia parafii i konsekracja świątyni, której dokonał abp Tadeusz Gocłowski.

Kolbudy to duża wieś leżąca pod Gdańskiem, nad rzeką Radunią, z wielowiekową historią. Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości pochodzą z 1395 r., kiedy Konrad von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki, nadał klasztorowi kartuzów wieś Bielkowo wraz z przysiółkiem zwanym Kolbudami, gdzie znajdował się młyn wodny. Mieszkańcy Kolbud w tym czasie byli wolni od wszelkich ciężarów i zaciągów krzyżackich, co oznaczało możliwości rozwoju w trudnych wojennych latach. Z młyna w Kolbudach korzystały wioski krzyżackie – Lublewo, Kowale i Żuławka, które były zobowiązane do wysyłania tam zboża. W 1399 r. konwent kartuzów wydał wieś osadnikom z Bielkowa na prawie chełmińskim.

Od tej pory mieli oni prawo pobierania dla siebie szarwarków [przymusowe roboty publiczne, dotyczące budowy dróg, mostów i urządzeń wodnych – przyp. aut.], kar i innych obowiązków, a klasztorowi byli zobowiązani jedynie do płacenia czynszu. W II poł. XVI w. we wsi znajdowała się karczma, jedna z 34 leżących na terytorium kartuzów. Wieś za czasów kartuskich bogaciła się, powstała tam m.in. kuźnia. Po okupacji pruskiej, w 1783 r., i po II rozbiorze Polski rząd pruski zabrał dobra klasztorowi kartuzów. Wieś została oddana w wieczystą dzierżawę osadnikom. W 1807 r. Kolbudy zostały włączone do terytorium napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska. W Kolbudach, dzielących się pierwotnie na Górne i Dolne, funkcjonowały w XIX w. szkoły katolicka i ewangelicka. Wieś należała do parafii katolickiej w Pręgowie, zaś ewangelickiej w Lublewie. We wsi znajdowało się wiele obiektów przemysłowych – były tu 4 hamernie żelaza i stali, 2 młyny, 1 cegielnia i 1 piec do wypalania wapna. Teren gminy Kolbudy do 1920 r. znajdował się częściowo w powiecie kartuskim, a częściowo w gdańskim. Część zachodnia, nazywająca się Kolbudy Górne, leżała w powiecie kartuskim, a część wschodnia – Kolbudy Dolne – w gdańskim. Granicę stanowiła rzeka Radunia.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska oraz delimitacji granic cały teren przyszłej gminy znalazł się w granicach WMG, ze względu na znaczną przewagę ludności niemieckiej. Obszar gminy włączono do powiatu Gdańsk-Wyżyny. W 1945 r. Kolbudy stały się częścią polskiego województwa gdańskiego. Dopiero w 1982 r. z przestrzeni terytorialnej należącej do parafii w Pręgowie została erygowana parafia pw. św. Floriana w Kolbudach.

Od 20 lipca 1987 r. jej pierwszym proboszczem jest ks. prał. Józef Nowak. – W pierwszych latach zająłem się przede wszystkim budową kościoła. Prace prowadziliśmy wtedy systemem gospodarczym. Wielkie było zaangażowanie parafian, którzy po pracy, w wolnym czasie, przychodzili i pomagali w budowie – wspomina kapłan. Ta ofiarność – jak podkreśla proboszcz – jest szczególną cechą parafian. Pomoc w kolejnych inwestycjach prowadzonych przez lata nie ustawała. – To zaangażowanie, praca na rzecz parafii trwa cały czas. Jestem za to ogromnie wdzięczny Bogu i moim drogim parafianom. W ostatnim roku zakończyliśmy prace przy ogrzewaniu podłogowym i instalacjach elektrycznych. Profesjonalnie wykonały je firmy parafian – dodaje ks. Nowak.

29 września 2007 r. odbyła się uroczystość 25-lecia parafii i poświęcenia świątyni. Uroczystości przewodniczył abp Gocłowski, ówczesny metropolita gdański. Jubileusz poprzedziły misje święte prowadzone przez ks. Emiliana Siegla SAC, pallotyna z Warszawy. Dziś parafia liczy niemal 5 tys. mieszkańców. – Działają u nas liczne grupy duszpasterskie. Ministranci i lektorzy chętnie garną się do służenia. Są też wspólnota modlitwy kontemplacyjnej, grupa młodzieżowa Paradiso, krąg Domowego Kościoła i wspólnota Żywego Różańca, licząca 5 róż. Swoje spotkania ma również Bractwo św. Pawła. W naszej parafii odbywają się Kursy Alpha. Na niedzielnych Mszach św. o muzyczną oprawę dbają schola dziecięca i zespół młodzieżowy – dodaje ks. proboszcz. Ksiądz Nowak, jak przystało na proboszcza parafii św. Floriana, jest strażakiem ochotnikiem.

Zapraszamy

Parafia św. Floriana
ul. Wybickiego 34, 83-050 Kolbudy;
www.parafiakolbudy.pl.

Porządek Mszy św.:
pon.–sob.: 7.00, 18.00;
niedz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 16.30.

Odpust: 4 maja.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama