Nowy numer 48/2021 Archiwum

Seniorzy w centrum uwagi

Gdańscy seniorzy będą mogli po raz trzeci w jednym miejscu poszukać pracy, wykonać badania, a także obejrzeć przeznaczone dla nich rozwiązania technologiczne. 26 października do gdańskiego Amber Expo powraca Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów.

Popularny wśród "srebrnej populacji" festiwal efektow­nie powraca po rocznej prze­rwie. We wtorek 26 październi­ka w halach wystawienniczych ponownie pojawi się ponad set­ka wystawców, którzy zapropo­nują seniorom m.in. oferty pra­cy, bezpłatne badania medycz­ne, różnorodne zabiegi kosme­tyczne i spektakularne pokazy. Będą też występy muzyczne, pokaz gotowania na żywo oraz jesienny grill. Wydarzenie roz­pocznie się o godz. 10 i potrwa do 15. Jego organizatorem jest Gdański Urząd Pracy, a udział w nim jest bezpłatny.

W tym roku festiwal moc­no skupi się na zdrowiu. Senio­rom zaoferowana zostanie pełna analiza krwi, obejmująca m.in. sprawdzanie poziomu glukozy czy cholesterolu. Personel me­dyczny pomoże też ustalić wy­sokość BMI oraz zmierzy ciśnie­nie tętnicze. W ramach diagno­styki bezpłatnie wykonywane będą USG, EKG czy echo serca.

Na seniorów będzie oczeki­wać również strefa ze stylista­mi, wizażystami i fryzjerami, którzy udzielą profesjonalnych porad. Natomiast w Strefie No­wych Technologii w świat nauki wprowadzą ich m.in. edukato­rzy z Centrum Nauki "Expery­ment" w Gdyni, którzy wyko­nają doświadczenia związane z żywnością, pomogą odróżnić barwniki naturalne od sztucz­nych i przeanalizują składy su­plementów diety. Będą też eks­perci, którzy doradzą, jak bez­piecznie korzystać z internetu i gdzie w sieci szukać pracy czy informacji o interesujących wy­darzeniach.


Więcej o imprezie w nr. 42 "Gościa Gdańskiego" na 24 października.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama