Jesteśmy podobni do Mędrców

Ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 02/2013

publikacja 10.01.2013 00:00

– Ojciec święty Benedykt XVI wzywa nas, byśmy nie szli drogą Heroda, ale drogą ku Nowonarodzonemu – mówił 6 stycznia w katedrze oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele  służb weterynaryjnych z całej Polski W uroczystej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele służb weterynaryjnych z całej Polski
ks. Rafał Starkowicz

Modlimy się, aby nikt z nas nie stracił tej wiary, którą otrzymał od rodziców, od Kościoła, od otoczenia – mówił we wstępie do Mszy św. metropolita. – Jesteśmy podobni do Mędrców. Przynosimy do Boga złoto naszej wiary oraz dar naszej pracy, naszego trudu. Przynosimy naszą modlitwę, by ona nie była tylko dymem wznoszącym się do nieba, ale wartością, która ubogaca serca. Przynosimy wreszcie nasze cierpienia, niepowodzenia, bezrobocie i trudności codziennego życia. Jest to dar, który składamy Bogu, pozostając solidarni z cierpieniami Chrystusa – mówił w homilii arcybiskup.

Na uroczystą Eucharystię 6 stycznia przybyli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz pracownicy służb weterynaryjnych z całej Polski, którzy w tym dniu wraz arcybiskupem przełamali się opłatkiem. – Weterynaria nie zajmuje się wyłącznie skutecznym leczeniem i dobrą opieką nad zwierzętami, ale przede wszystkim jest ogromnie ważnym i odpowiedzialnym zagadnieniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz zdrowia publicznego – podkreślał w swoim słowie arcybiskup.