Święto patronki policyjnej kaplicy

publikacja 27.08.2013 01:29

W niedzielę 25 sierpnia w policyjnych koszarach prewencji w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe z okazji święta patronalnego znajdującej się tam kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.

Święto patronki policyjnej kaplicy - Życzymy, aby nie brakowało wam sił i determinacji do służby temu, co dobre. Życzymy, abyście byli strażnikami fundamentalnych, podstawowych wartości - mówił do zgromadzonych policjantów ks. Zbigniew Zieliński ks. Rafał Starkowicz /GN

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10.00. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Zbigniew Zieliński, proboszcz Katedry Oliwskiej. Słowo do zgromadzonych wygłosił ks. Inf. Stanisław Bogdanowicz, wikariusz generalny. Na Mszy św. obecni byli przedstawiciele pomorskiej policji, funkcjonariusze i pracownicy cywilni oraz członkowie ich rodzin. W uroczystości wziął udział nadinsp. Krzysztof Gajewski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Marian Szlinger, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także insp. Czesław Koszykowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nie zabrakło także Rodziny Katyńskiej oraz wiernych parafii bł. Rafała Kalinowskiego, na której terenie znajdują się policyjne koszary.

W homilii ks. Inf. Stanisław Bogdanowicz przybliżył historię polskiej policji oraz zadania przed nią stojące. Podkreślał także, że służba w policji nie jest zwykłym zawodem, ale stanowi realizację powołania, którego źródłem jest sam Bóg. - Macie być w waszej służbie jawnymi świadkami i apostołami Chrystusa. Czasami nawet drobne świadectwo może mieć bardzo istotne znaczenie dla drugiego człowieka - mówił do policjantów. Infułat przypomniał także rolę jasnogórskiego wizerunku Matki Najświętszej i jego znaczenie dla polskiego narodu.

- Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski spełnia swoje zadania duchowego wsparcia, pomocy policjantom w ciężkiej, niebezpiecznej służbie. Dzisiaj służy 6,5 tys. policjantom i pracownikom policji - podkreślał ks. prał Bogusław Głodowski, kapelan pomorskiej policji.

Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Zbigniew Zieliński przekazał zgromadzonym serdeczne życzenia od abp. Sławoja Leszka Głódzia, który obecnie przebywa na Jasnej Górze.

Po Mszy św. możliwe było zwiedzanie Policyjnej Izby Pamięci i wystawy zdjęć przedstawiającej działania duszpasterstwa policji. Przybyłych na uroczystość gości uraczono tradycyjną grochówką. Dla najmłodszych przygotowano zabawy z konkursami i pokazy sprzętu policyjnego.