Nowy biskup w Archidiecezji Gdańskiej

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 21.12.2013 12:00

W czasie odbywającego się w Kurii Metropolitalnej spotkania opłatkowego sióstr zakonnych, abp Sławoj Leszek Głódź ogłosił dekret papieża Franciszka, którym ojciec święty ustanowił ks. dr. Wiesława Szlachetkę nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Nowy biskup w Archidiecezji Gdańskiej Biskup Wiesław Szlachetka jest proboszczem, profesorem GSD i poetą Jan Hlebowicz /GN

Biskup nominat to dotychczasowy proboszcz istniejącej od 2000 roku parafii pw. św. Polikarpa biskupa i Męczennika w Gdańsku-Osowej. Urodził się 21 listopada 1959 w Małej Komorzy k. Tucholi. Jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz na Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadzi także wykłady z zakresu symboliki biblijnej na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Bp Wiesław Szlachetka święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 17 maja 1986 roku z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego. Od początków swego kapłaństwa związany jest z Gdańskiem-Osową. Zaraz po święceniach rozpoczął pracę jako wikariusz w tamtejszej parafii pw. Chrystusa Zbawiciela. W trakcie swojej posługi w tej parafii ukończył z tytułem doktora studia zaoczne na Wydziale Teologicznym ówczesnej ATK. Proboszczem nowoutworzonej parafii św. Polikarpa mianowany został 8 maja 2000 roku. Wraz powierzoną mu wspólnotą parafialną rozpoczął budowę nowego kościoła. Podczas swojej pracy dał się poznać jako sprawny organizator i gorliwy duszpasterz.

Nominat jest absolwentem Technikum Rolniczego w Sypniewie. W młodości, podczas choroby swego ojca, aby pomóc swojej rodzinie w utrzymaniu, przez pewien czas pracowała na roli. Do seminarium zgłosił się dopiero wówczas, gdy dorósł jego młodszy brat.

Bp Szlachetka jest autorem publikacji o charakterze naukowym. Pisze także utwory poetyckie.