Chcemy się pięknie różnić

Jan Hlebowicz

publikacja 18.01.2014 19:20

- Nie chcemy dzisiaj skupiać się na dogmatycznych różnicach, nie chcemy dzielić. Pragniemy podkreślić naszą wspólną przynależność do Chrystusa. Być razem - jak Izraelici u stóp góry Synaj - powiedział bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Chcemy się pięknie różnić Kazanie wygłosił bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego (w środku) Jan Hlebowicz /GN

W ramach obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku 18 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Kościół katolicki reprezentowali m.in. bp Wiesław Szlachetka oraz ks. Dariusz Ławik. Kazanie wygłosił bp Marcin Hintz.

- My, chrześcijanie trójmiejscy od lat włączamy się w dzieło pojednania. Jesteśmy świadomi i dumni z bogactwa własnych tradycji. Z tego, że jesteśmy ewangelikami, prawosławnymi, katolikami. Ale obok dumy z własnego, mamy świadomość bogactwa pozostałych chrześcijańskich wyznań. Chcemy się pięknie różnić, pojednani - podkreślił w homilii duchowny.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na całym świecie na wspólnych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Hasłem tegorocznych spotkań w ramach Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest pytanie zaczerpnięte z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian: Czy Chrystus jest podzielony?