Łączy nas chrzest

Dariusz Olejniczak

publikacja 20.01.2014 10:43

Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i cykl spotkań i nabożeństw ekumenicznych z udziałem wyznawców i przedstawicieli różnych kościołów żyjących w Gdańsku.

Łączy nas chrzest W gdańskim kościele polskokatolickim modlono się o jedność chrześcijan

W niedzielę 19 stycznia modlono się w kościele polskokatolickim pw. Bożego Ciała, którego gospodarzem jest ks. proboszcz Rafał Seweryn Michalak. W nabożeństwie uczestniczyli też m.in.: bp Wiesław Szlachetka, sufragan diecezji gdańskiej, bp senior Michał Warczyński, ks. kanonik Dariusz Ławik, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, ks. Dariusz Jóźwik, proboszcz parafii prawosławnej, ks. Wawrzyniec Markowski proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz ks. Kazimierz Klaban proboszcz parafii polskokatolickich w Elblągu i Tolkmicku.
- Apostoł Paweł w liście do Koryntian daje nam sygnał, że nie może być mowy o rozłamie, gdyż jedność nasza wynika z chrztu - mówił w kazaniu ks. Dariusz Jóźwik. - Możemy oczywiście mówić o rożnych rytach, dyskutować o formułach i sposobach dokonywania sakramentu, jednak to nie może nam przesłonić prawdy o tym, że chrztem, którym zostaliśmy ochrzczeni jest chrzest Chrystusowy. Prośmy Boga, abyśmy dzięki Tygodniowy Modlitw potrafili zrozumieć jak wielki dar wynika z tego, że każdy z nas jest uczniem Jezusa.
Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał także bp Wiesław Szlachetka. Jego obecność miała także wymiar historyczny. Jest on pierwszym rzymskokatolickim biskupem, który odwiedził gdańską świątynię polskokatolicką od 1946 roku.
- Gromadzimy się w tym tygodniu, aby prosić Boga o jedność wszystkich, którzy wiążą swoje życie z Jego życiem - powiedział bp Szlachetka. - Towarzyszymy teraz Jezusowi poprzez Ewangelię w Jego drodze do zmartwychwstania. W tej drodze Chrystus otwiera nam bramy do życia wiecznego.