Dom przez Pana zbudowany

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 21.03.2014 20:40

W lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 12 odbyła się inauguracja działalności Ośrodka Rozwoju Osobistego. Placówkę prowadzić będzie Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, działające na Wybrzeżu od 17 lat.

Dom przez Pana zbudowany Po przemówieniach przyszedł czas na przecięcie symbolicznej wstęgi ks. Rafał Starkowicz /GN

W uroczystości wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego, Maciej Lisicki, wiceprezydent Gdańska, reprezentujący kuratelę rodzinną Sądu Okręgowego w Gdańsku senator Antoni Szymański, przedstawiciele kościołów chrześcijańskich Gdańska oraz członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Ośrodek, jak podkreśla Agnieszka Kamińska, przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, ma oferować nie tylko funkcje terapeutyczne, ale także wspomagać kompleksowy rozwój człowieka, który w dzisiejszym świecie często doświadcza zagubienia. - Myślę, że idea, jaka przyświeca stowarzyszeniu, czyli niesienie pomocy w zauważeniu człowieka, jest dzisiaj bardzo aktualna - mówił ks. Stanisław Szlassa, przewodniczący Zarządu Głównego SPCh.

- Nauka nie odkrywa niczego innego niż to, co Pismo św. już dawno objawiło. Dobre stworzenie, upadek oraz zmagania, żeby przeciwdziałać temu upadkowi. Jeśli świecka nauka odetnie się od światła biblijnego objawienia, może popełniać błędy w diagnozie albo w kierunkach terapii - podkreślał Stanisław Sylwestrowicz, przedstawiciel Drugiego Zboru Chrześcijan Baptystów.

Senator Antoni Szymański, wskazywał na ogromne potrzeby, jakie występują na Wybrzeżu, w zakresie terapii rodzinnej. - Nawet najlepszy kurator nie poprowadzi terapii rodzinnej. Musi mieć wsparcie. O tego rodzaju pomoc jest niezmiernie trudno. Cieszymy się, że taka oferta powstaje. Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Liczba dzieci w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat zmniejszyła się z 11,5 mln do 7 mln. Mimo takiego spadku w sądach rodzinnych jest więcej spraw opiekuńczych oraz spraw karnych w stosunku do nieletnich. Jest także znacznie więcej dzieci umieszczanych poza rodzinami. Tu wzrost wynosi 100 proc. To pokazuje, jak bardzo ważne są tego rodzaju placówki oraz to, że ludzie chcą pomagać - relacjonował Antoni Szymański.

- Gratuluję Państwu pomysłu i jego realizacji. Dzisiaj człowiek jest często osamotniony. Staje się coraz bardziej anonimowy. Ludzie mają sporo problemów, które próbują rozwiązywać sami, a tak naprawdę najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek - mówiła Hanna Zych-Cisoń.

Ekumeniczną modlitwę poświęcenia placówki poprowadził opiekun duchowy stowarzyszenia, ks. Jacek Socha. Rozpoczął ją od słów Psalmu 127: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich lokal przy ul. Grunwaldzkiej 12 otrzymało od miasta na zasadzie użyczenia. - Ten lokal jest przykładem konsekwencji działania miasta Gdańska w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - podkreślał Maciej Lisicki.

Tylko w ciągu ostatnich 3 lat działalności Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia objęło ono pomocą psychologiczną ponad 2500 osób.