Musica Sacra

Jan Hlebowicz

publikacja 04.04.2014 20:21

- Muzyka kościelna jest bardzo istotną częścią europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowo-duchowego. Jej zadaniem jest przybliżanie światu wiecznego, Bożego piękna, które budzi w ludzkich sercach radość i nadzieję - mówi ks. prof. Jacek Bramorski.

Musica Sacra Ks. prof. Jacek Bramorski jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku Jan Hlebowicz /GN

Dobrą okazją do poznania specyfiki muzyki kościelnej będzie XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Musica Sacra", która odbędzie się w Akademii Muzycznej w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku.

Tematem konferencji będzie szeroko rozumiana problematyka muzyki sakralnej w kontekście współczesnych wyzwań kulturowych. W gronie prelegentów znajdą się wybitni specjaliści - profesorowie uczelni krajowych i zagranicznych. Będzie również okazja do udziału w warsztatach, których uczestnicy zapoznają się z praktycznym aspektem interpretacji muzyki dawnej. 

- Zapraszam organistów, dyrygentów chórów kościelnych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką muzyki sakralnej - zachęca ks. prof. Jacek Bramorski, organizator konferencji.

Patronem medialnym wydarzenia jest "Gość Niedzielny".