Redaktor wydania

ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 19/2014

publikacja 08.05.2014 00:00

Uczciwe spojrzenie na świętego musi być okazją do zmierzenia się z własną grzesznością.

Życie świętych jest dla nas wskazówką, która mówi: „bądź jak Jezus”. Wezwanie do świętości nie jest bowiem czymś ekskluzywnym. Dotyczy każdego z nas. A stać się świętym to wypełnić się Bogiem. Nie wystarczy tu zachwyt ani nawet intelektualne zrozumienie Jego racji. By pojawiło się w człowieku współodczuwanie z Mistrzem, potrzeba wspólnie spędzonego czasu.