Męczennik gdański

Krzysztof Gilewicz

publikacja 05.06.2014 17:13

Trzy razy w roku wierni spotykają się przy pomniku bł. Kk. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. 22 marca w rocznicę jego śmierci, 25 maja w rocznicę urodzin oraz 1 września, wspominając dzień aresztowania.

Pomnik bł. ks. B. Komorowskiego Pomnik bł. ks. B. Komorowskiego
Przed pomnikiem bł. ks Bronisława Komorowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu wierni spotykają się trzy razy w roku
Krzysztof Gilewicz /GN

Rok 2014 przynosi same okrągłe rocznice. – Jest to rok szczególny, obchodzimy dziś 15-lecie ustanowienia błogosławionymi gdańskich kapłanów męczenników: ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Franciszka Rogaczewskiego, ks. Mariana Góreckiego oraz ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia – informuje ks. Zbigniew Cichon, proboszcz parafii św. Stanisława BM, której pierwszym proboszczem był właśnie bł. ks. Bronisław Komorowski. – Jednocześnie dochodzą 125. rocznica jego urodzin, 100. rocznica śmierci, zaś nasza parafia święcić będzie 90-lecie powstania.

Pomnik bł. ks. B. Komorowskiego znajduje się w ruchliwym punkcie miasta. – Chcemy modlić się i jednocześnie dać świadectwo tym wszystkim, którzy nas mijają – dodał ks. Zbigniew Cichon. – Plac, na którym się znajdujemy, nosi imię błogosławionego już od 1946 r. Pomnik przypomina nam o tym pierwszym polskim proboszczu w Gdańsku-Wrzeszczu, który oddał swoje życie za Kościół i ojczyznę.

W uroczystości wzięli udział nadzwyczajni goście. – Szukaliśmy osób związanych w jakiś sposób z ks. Bronisławem – mówi Andrzej Porębski, prezes Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. bł. ks. B. Komorowskiego. – Bezpośrednich świadków jego życia, tych, którym udzielał chrztu św. czy Komunii św. Nie wszyscy, z racji wieku i stanu zdrowia, mogli dojechać, ale duchowo są z nami.

Proboszcz parafii św. Stanisława BM zaprezentował gościom zbiory pamiątek po błogosławionym. – W zeszłym roku poświęcona została sala tradycji – opowiadał ks. Zbigniew Cichon. – Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu, niektóre eksponaty wypożyczyliśmy. Sala służy edukacji religijnej i patriotycznej.

Uroczystości uświetniła prezentacja multimedialna przedstawiająca historię świątyni od pierwszych chwil powstania aż do czasów współczesnych oraz prelekcja Elżbiety Grot, kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie,  przedstawiająca życie i dokonania bł. ks. Bronisława Komorowskiego.