Posłani, by każdy miał życie

ks. Rafał Starkowicz /GN

publikacja 22.06.2014 23:12

- Zostaniecie włączeni w kapłańską służbę samego Jezusa. A jest to odkupieńcza i zbawcza służba życiu. Jej celem jest to, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne - mówił do diakonów podczas uroczystości święceń bp Wiesław Szlachetka.

Posłani, by każdy miał życie Istotnymi elementami święceń diakonatu są: włożenie rąk biskupa oraz modlitwa konsekracyjna ks. Rafał Starkowicz /GN

Uroczystość święceń diakonatu zgromadziła 21 czerwca w świątyni św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu ogromną rzeszę wiernych archidiecezji gdańskiej. Tam w obecności abp Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, bp Wiesław Szlachetka udzielił święceń ośmiu alumnom V roku GSD. Na uroczystość przybyła społeczność gdańskiego seminarium, rodziny kandydatów do święceń, ich przyjaciele oraz wielu przedstawicieli parafii. Mszę św. koncelebrowało blisko stu kapłanów.

W homilii bp Szlachetka przybliżył treść zobowiązań płynących z sakramentu święceń, istotę oraz zakres podejmowanej przez diakonów posługi. - Życie wieczne to udział w życiu samego Boga. Wysłużył je nam Jezus Chrystus przez Swoją Śmierć i Zmartwychwstanie - wyjaśniał biskup. - Żeby jednak to nowe życie w obfitości stało się rzeczywiście nasze, trzeba się na nie otwierać i je przyjmować. Potrzebna jest tu dobra wola - podkreślał.

- Na mocy święceń będziecie w szczególny sposób uczestniczyć w Chrystusowej służbie dla życia wiecznego. Będziecie dzielić Jego troskę o zbawienie wszystkich. Będziecie przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym - zaznaczał hierarcha. - Żeby skutecznie głosić Słowo Boże trzeba nim żyć, rozważać je i wcielać w swoje życie. Pozwalać by było ono obecne w myśleniu, wypowiadaniu się, w decyzjach i czynach - kontynuował. - Jeśli tak pozwalam Bożemu słowu być obecnym we wszystkim, co stanowi moje życie, prawdziwie naśladuję Chrystusa, staję się do Niego podobny, staje się otwartą księgą Ewangelii, dla niektórych może jedyną jaką przeczytają - mówił bp Wiesław Szlachetka.

Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na podziękowania. Znalazło się w nich miejsce zarówno dla metropolity Sławoja Leszka Głódzia, biskupa Wiesława Szlachetki, jak również moderatorów, profesorów i pracowników seminarium. - Dziękujemy za ojcowskie zaufanie ku nam i zgodę dopuszczenia nas do święceń diakonatu - mówili do metropolity. - Dziękujemy ponadto za obecność dzisiaj i nie tylko dzisiaj, bo każdego dnia naszej formacji. Także za dzisiejsza modlitwę w naszych intencjach - kontynuowali. Słowa szczególnej wdzięczności skierowali do rodziców. - Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami na naszej drodze powołania kapłańskiego - podkreślali.