Podziękowanie dla gdańskiej Caritas...

Jan Hlebowicz

publikacja 30.09.2014 19:11

Ponad 900 dzieci z terenów objętych walkami na Ukrainie skorzystało z wakacji na Pomorzu. W pomoc zaangażowała się gdańska Caritas.

Podziękowanie dla gdańskiej Caritas...  Ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji wakacji dla dzieci z Ukrainy Jan Hlebowicz /Foto Gość

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz prof. Myron Yankiv, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku podziękowali organizacjom i osobom, które przyjęły podczas wakacji dzieci z Ukrainy. Spotkanie odbyło się 30 września w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego.

Specjalne podziękowanie otrzymała Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która w ramach dwóch turnusów gościła 100 dzieci w ośrodku w Warzenku. - Dzieci miały okazję wypocząć i choć na chwilę oderwać się od trudnej rzeczywistości w swej ojczyźnie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób spędziły na Pomorzu niezapomniane chwile - mówi ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas.

Pomocy nie odmówiły również instytucje kultury i edukacji czy placówki turystyczne, bezpłatnie udostępniając organizatorom kolonii swoją ofertę. Każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie, zorganizowano wycieczki krajoznawcze, ekologiczno-przyrodnicze zabawy i gry zespołowe, konkursy oraz zajęcia plastyczne. Dzieci dostały także szkolne wyprawki, odzież czy kieszonkowe, a było to możliwe dzięki prywatnym sponsorom, społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym.

- Większość ukraińskich dzieci, które spędziły wakacje na Pomorzu, pochodziło z rodzin poszkodowanych w wojnie. Potrzebowały spokoju, ciepła i uśmiechu. I to wszystko otrzymały, za co bardzo dziękuję - podkreśla prof. Myron Yankiv, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku. - Mam nadzieję, że wspaniała współpraca z gdańską Caritas zaowocuje dalszą pomocą dla Ukrainy - dodaje.

Marszałek województwa pomorskiego zapewnia, że pomoc Ukrainie będzie kontynuowana. - Form wsparcia będzie bardzo dużo. Zamierzamy zbierać dary materialne, które trafią do potrzebujących. Otworzymy też konto bankowe, na które będzie można wpłacać środki finansowe. Zostaną one przekazane poszkodowanym na skutek działań wojennych. Zorganizujemy również cykl zajęć edukacyjnych dla młodych Ukraińców. Zaproponujemy także staże w administracji lokalnej. Chcemy, by nasi sąsiedzi poznali jak funkcjonuje samorząd lokalny.