Spotkanie między wiarą, rozumem i nauką

Krzysztof Gilewicz

publikacja 19.10.2014 13:22

Nowy rok akademicki w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni został rozpoczęty uroczystą Mszą św.

Spotkanie między wiarą, rozumem i nauką Bp Wiesław Szlachetka wręcza indeksy nowym studentom GAKT Krzysztof Gilewicz /Foto Gość

Eucharystię koncelebrowało 13 księży pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki. – Chcemy prosić Boga o Jego światło, abyśmy owocnie medytowali Ewangelię oraz mieli odwagę i siłę do przyznawania się do Chrystusa – mówił podczas homilii biskup.

Oficjalnej inauguracji roku dokonał ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM, rektor GAKT w Gdyni, przytaczając na wstępie słowa papieża Franciszka z adhortacji Evangelii gaudium: „Chodzi o spotkanie między wiarą, rozumem i nauką. Kieruję apel do teologów, aby pełnili tę posługę jako część zbawczej misji Kościoła. Konieczne jest jednak, aby leżał im na sercu ewangelizacyjny cel Kościoła oraz by nie zadowalali się teologią uprawianą przy stole”. – Odpowiadając na ten apel ojca świętego, kolegium teologiczne w Gdyni poprzez studia magisterskie przygotowuje osoby świeckie i zakonne do pracy w różnych sektorach misji ewangelizacyjnej Kościoła, zwłaszcza w zakresie katechezy szkolnej. Owocem tego kształcenia jest grono ponad tysiąca absolwentów – mówił rektor. – Uczelnia na akademickiej mapie naszego regionu stanowi miejsce interdyscyplinarnej, teologicznej, etycznej i humanistycznej refleksji służącej rozwojowi i promocji osoby ludzkiej. Staje się centrum formacyjnym archidiecezji gdańskiej, kształcąc młodych kapłanów, osoby świeckie i młodzież z Liturgicznej Służby Ołtarza.