Gotowi do głoszenia Prawdy

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 21.10.2014 20:35

- Otaczamy naszą modlitwą alumnów, którzy publicznie wypowiedzą swoją wolę służenia Bogu przez przyjęcie sakramentu kapłaństwa. Chcemy wypraszać potrzebne im łaski, nade wszystko dary Ducha św., aby godnie i owocnie przygotowali się do przyjęcia święceń i służby Ludowi Bożemu w dziele zbawienia - mówił na początku Mszy św. bp Wiesław Szlachetka.

Gotowi do głoszenia Prawdy - Kościół z radością przyjmuje wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w was rozpoczął - w odpowiedzi na deklarację kleryków modlił się biskup ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Parafialna świątynia św. Stanisława biskupa w Gdańsku Wrzeszczu stała się 19 października miejscem włączenia 12 alumnów V roku GSD do grona kandydatów do święceń prezbiteratu i diakonatu. Eucharystię, podczas której odbyła się ceremonia, sprawowali moderatorzy i profesorowie GSD oraz kapłani z wrzeszczańskiego dekanatu. Przewodniczył jej bp Wiesław Szlachetka.

- Dzisiaj wyrazicie decyzję, aby oddać swe życie Bogu, a tym samym ludziom, by służyć ich zbawieniu. Macie to czynić tak, jak chce tego Bóg. Nie tak jakby chciał tego świat, albo my sami - mówił do alumnów biskup.

W wygłoszonej homilii hierarcha przypominał, że kapłaństwo jest służbą, która polega na głoszeniu samego Jezusa. Naszkicował także zagrożenia, z jakimi będą na swojej drodze spotykać się kapłani. Wśród niebezpieczeństw biskup wymienił religijność bez Chrystusa, wiarę wybiórczą czy służbę przewrotnym ideologiom. - Jeśli ludzkość nie uzgadnia swoich wyborów z wolą Boga, wówczas dopuszcza się antyludzkich zachowań. Nawet demokracja traktowana jako wartość nadrzędna, sama pozbawiona wartości, staje się jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem. Przypominał o tym dobitnie Jan Paweł II - mówił bp Wiesław Szlachetka. - Jezus nie mówi nigdy tego, co chcielibyśmy usłyszeć, ale mówi prawdę - dodał biskup.