Miejsce łaski Boga

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 24.10.2014 20:42

- Niech ta kaplica będzie powodem naszej dumy, ale także miejscem refleksji, gdzie z ołtarza czerpać będziemy Bożą łaskę, konieczną dla naszego zbawienia i potrzebną dla naszej codzienności - mówił bp Wiesław Szlachetka do leśników w Gniewowie.

Miejsce łaski Boga Moment poświęcenia kaplicy ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Słoneczna pogoda sprzyjała leśnikom zgromadzonym 24 października na uroczystości poświęcenia nowej kaplicy pw. św. Huberta, która powstała w Gniewowie.

Mszy św. Przewodniczył bp Wiesław Szlachetka. Wraz z nim Eucharystię sprawowali ks. prał. Zbigniew Zieliński, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, ks. prał. Tadeusz Reszka, proboszcz wejherowskiej parafii św. Trójcy oraz kapłani związani ze środowiskiem pracowników Lasów Państwowych.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych Wejherowa.

W homilii bp. Wiesław Szlachetka ukazywał różnice w postrzeganiu świata, jakie pojawiają się pomiędzy ludźmi pokornym a przemądrzałymi.

- Wszystkie spostrzeżenia ludzi otwartych na prawdę oraz na Bożą mądrość obecną w dziełach stworzenia wskazują, że patrząc otwartymi oczami i pokornym sercem na to, co nas otacza możemy rozpoznać piękno i mądrość Stwórcy - mówił hierarcha.

- Szczególnie z Bożą mądrością i pięknem spotykają się ci, którzy pracują w lesie. Oni na co dzień mają do czynienia z tym wielkim, Boskim bogactwem, które wpisuje się w to środowisko, a które jest tak cenne dla naszego życia - podkreślał.

Miejsce łaski Boga   Wnętrze kaplicy św. Huberta w Gniewowie może pomieścić niewiele ponad 20 osób. Pozostali uczestnicy uroczystości skorzystali ze specjalnej wiaty, znajdującej się naprzeciw głównego wejścia ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość Biskup z wdzięcznością zwrócił się do budowniczych i fundatorów kaplicy, przypominając postać św. Huberta, patrona leśników i myśliwych.

- Ten święty zauważył, że jeśli najpierw troszczy się o sprawy zbawienia, to wszystko inne zyskuje właściwy sens. Tego także nas uczy. Kaplica, którą poświęcamy św. Hubertowi będzie znakiem Waszej wiary. Będzie też miejscem oddawania czci Temu, który stworzył człowieka, rośliny i zwierzęta. Miejscem, w którym wielu doświadczy przemiany serca, które stanie się bardziej ludzkie, bo bardziej otwarte na Boga. A On jest Miłością - dodał.

- Przeżywamy 90. rocznicę istnienia Lasów Państwowych. Ten jubileuszowy rok jest dla nas wszystkich okazją do wielu przemyśleń. Jest też powodem do wdzięczności. Czujemy wielką potrzebę podziękowania Bogu za to dzieło, które naszej opiece zostało powierzone - mówił na zakończenie Mszy św. ks. Zbigniew Zieliński.

Podziękował także wiernym za trud i wszelką pomoc w budowie kaplicy. - Ta kaplica jest dziełem serca ks. Tadeusza Reszki. Jemu dziękujemy na miejscu pierwszym - dodał.

- To wotum dziękczynne leśników za dar kanonizacji Jana Pawła II. Ta kaplica będzie dla nas mocnym znakiem pokolenia ludzi zaangażowanych w to, co słyszeliśmy od Jana Pawła II - mówił ks. Reszka.

Na zakończenie biskup, kapłani, samorządowcy oraz przedstawiciele Lasów Państwowych zasadzili obok kaplicy cis wyhodowany z nasion pobłogosławionych przez papieża Benedykta XVI.