Bazylika Mariacka ma nowego gospodarza

Jan Hlebowicz

publikacja 09.11.2014 18:56

"Przyzywając obfitości darów Bożych na realizację nowych zadań, polecam ks. Zbigniewa Zielińskiego opiece Maryi Wniebowziętej, która w bazylice Mariackiej odbiera szczególną cześć wiernych jako Piękna Madonna Gdańska" - napisał w dekrecie nominacyjnym metropolita gdański.

Bazylika Mariacka ma nowego gospodarza Ks. Zbigniew Zieliński (z prawej) zastąpił odchodzącego na emeryturę ks. Stanisława Bogdanowicza Jan Hlebowicz /Foto Gość

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 27 października mianował dotychczasowego proboszcza archikatedry oliwskiej ks. prał. Zielińskiego proboszczem bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Uroczyste wprowadzenie na urząd odbyło się 9 listopada.

- Nie bez wzruszenia przychodzi mi wypowiadać słowa pierwszej homilii, głoszonej w bazylice Mariackiej jako 61. proboszcz tej parafii - powiedział na wstępie ks. Zieliński. - Wzrastanie w wierze i miłości mają stać się dla nas ożywczym tchnieniem do tego, by życie nas wszystkich przypominało rosnące drzewo i rozwijający się kwiat. Tego z całego serca życzę wam i sobie na początku mojej posługi wśród was. Gorąco proszę o życzliwe przyjęcie i modlitwę.

Po 35 latach zarządzania bazyliką Mariacką na emeryturę przeszedł ks. inf. Stanisław Bogdanowicz. Duchowny wystąpił z pisemną prośbą do metropolity gdańskiego o zwolnienie go ze sprawowanego urzędu. Księdzu Bogdanowiczowi za jego posługę podziękowali przedstawiciele wspólnot i organizacji działających w parafii Mariackiej. Byli wśród nich m.in. lekarze, harcerze, działacze "Solidarności".

- Jestem wzruszony tą chwilą - mówił ks. Bogdanowicz. - Ale nigdzie się stąd nie wybieram, zostaję w parafii jako emeryt rezydent. Dlatego nie żegnam się z wami, kochani, za to bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc. Tak, jak mnie, wspierajcie swoją modlitwą i życzliwością waszego nowego proboszcza - zaapelował. - Drogi księże Zbigniewie, niech Piękna Madonna Gdańska wspiera cię swoją opieką w duszpasterskim posługiwaniu - zwrócił się do nowego gospodarza bazyliki ks. Bogdanowicz.

Długoletni proboszcz kościoła Mariackiego urodził się w 1939 r. na Wileńszczyźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1962 r. 4 lata później został aresztowany i skazany przez komunistyczne władze na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Od 1979 r., jako gospodarz parafii Mariackiej w Gdańsku, był oparciem dla prześladowanych ludzi "Solidarności" i działaczy opozycji. Od 2008 r. pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gdańskiej. Jest autorem 53 książek oraz ponad 320 artykułów dotyczących architektury i dziejów gdańskiego Kościoła.

Słowa uznania dla działalności księdza infułata wyraził w dekrecie abp Głódź. "Z serca dziękuję księdzu Bogdanowiczowi za 35-letnią, gorliwą posługę duszpasterską połączoną z wielką troską o piękno bazyliki Mariackiej. Dzięki nim zdobył sobie ksiądz infułat trwałe uznanie i szacunek" - podkreślił metropolita gdański.

Więcej na temat życia i działalności księdza Stanisława Bogdanowicza w 46. numerze "Gościa Niedzielnego".