Bohaterowie wydobyci z cienia

Jan Hlebowicz

|

Gość Gdański 02/2015

publikacja 08.01.2015 00:00

– Bez tych osób nasze życie społeczne byłoby uboższe. Z jednej strony dziękujemy im, z drugiej pokazujemy jako wzór do naśladowania – mówi Antoni Szymański, przewodniczący kapituły nagrody.

 Wśród laureatów nagrody Pro Ecclesia et Populo są przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń katolickich, którzy poprzez swój pozytywny wkład ubogacili działanie lokalnego Kościoła Wśród laureatów nagrody Pro Ecclesia et Populo są przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń katolickich, którzy poprzez swój pozytywny wkład ubogacili działanie lokalnego Kościoła
Ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Wszystko zaczęło się 18 lat temu podczas spotkania, w którym uczestniczyli liderzy organizacji katolickich działających na terenie archidiecezji gdańskiej. – Rozmawialiśmy na bieżące tematy dotyczące życia społecznego. W czasie dyskusji dostrzegliśmy problem lansowania jednodniowych, fałszywych autorytetów, czyli ludzi, którzy niewiele robią dla dobra ogółu, a z powodu wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej stają się kimś znaczącym, punktem odniesienia dla innych. Uświadomiliśmy sobie, że na Pomorzu działa wiele niedocenianych osób, które od lat pracują na rzecz Kościoła i społeczności lokalnej rozumianej jako element wspólnoty narodowej. Wówczas pojawił się pomysł, by takich ludzi odnaleźć i publicznie uhonorować – wspomina A. Szymański.

Lokalni patrioci

Pierwsze odznaczenia Pro Ecclesia et Populo, czyli dla Kościoła i Narodu, zostały wręczone w 1999 r. Dotychczas uhonorowanych zostało ponad sto osób. Kandydatów do nagrody zgłaszają pomorskie ruchy i stowarzyszenia.

Do wniosku dołączana jest opinia proboszcza parafii, z której pochodzi kandydat, potwierdzająca zgodność jego postępowania z nauką społeczną Kościoła. Następnie kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji katolickich i duchowni, na drodze głosowania wybiera laureatów. – Niezwykle istotna jest rola arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który akceptuje listę zgłoszonych osób, uczestniczy w uroczystej gali i wręcza odznaczenia laureatom. To świadectwo zaangażowania, chęci docenienia i podziękowania autorytetom środowiskowym naszej archidiecezji – podkreśla A. Szymański. Odznaczeni to działacze pro life, wolontariusze, przedstawiciele wspólnot, katoliccy lekarze czy członkowie grup artystycznych propagujących wartości chrześcijańskie. – Elementem niezmiernie ważnym przy ocenie kandydata jest wieloletnia aktywność. Chcemy podkreślić, że prawdziwą wartością nie jest jedno spektakularne działanie w blaskach fleszy, ale długotrwała, cierpliwa, rzetelna praca na rzecz lokalnej społeczności – zaznacza A. Szymański. Wśród laureatów są znani na Pomorzu aktorzy, muzycy, artyści plastycy, ludzie mediów. Jednak w zdecydowanej większości są to osoby, o których nie przeczytamy na pierwszych stronach gazet. – To odznaczenie pokazuje, że zaangażowanie dla dobra wspólnego nie zależy od pozycji, piastowanych funkcji czy zamożności, ale od tego, co człowiek ma w sercu – twierdzi A. Szymański. – Nagroda, której laureaci wcale nie oczekują, jest formą podziękowania im za to, że mimo obowiązków rodzinnych i zawodowych, często rezygnując z własnych przyjemności, znajdują czas dla innych – dodaje.

Przykład

– Odznaczenie Pro Ecclesia et Populo to coś więcej niż zadowolenie z samego siebie – uważa Jan Klawiter nagrodzony w 2006 r. za organizację konkursu biblijnego, w którym wzięło już udział kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. – To świadectwo dla innych, że warto działać nie dla samego siebie, ale dla wspólnoty i że taka praca może być doceniona. Wierzę, że ktoś, czytając albo słuchając o tym, co robimy, pomyśli: „Może ja też spróbuję?” – uzupełnia. – Mamy wokół siebie bohaterów, a często ich nie dostrzegamy. Dlatego zależy nam, by informacja o nagrodzonych docierała do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu planujemy wydać książkę z sylwetkami laureatów oraz opisem ich dokonań. Zachęcamy też przedstawicieli mediów do rozpropagowywania idei nagrody – mówi A. Szymański. Przyznanie odznaczenia bardzo często jest wyrazem uznania nie tylko dla jednej osoby, ale dla całego środowiska, z którego laureat się wywodzi. – To wyróżnienie było dla mnie nie tylko radością, ale też mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania i zobowiązaniem przed współpracownikami, którzy wysłali wniosek z moją kandydaturą – przyznaje Anna Mrozowicz, nagrodzona w 2012 r. za wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym. Tegoroczna gala wręczenia odznaczeń Pro Ecclesia et Populo odbędzie się 17 stycznia w gdańskim Dworze Artusa.