Spotkanie przy studni

Jan Hlebowicz

publikacja 23.01.2015 22:06

- Jezus wzywa nas, abyśmy otworzyli się na siebie nawzajem i poszukiwali dróg jedności - powiedział ks. prof. Jacek Bramorski.

Spotkanie przy studni W spotkaniu ekumenicznym w kościele ewangelicko-augsburskim uczestniczyli abp Sławoj Leszek Głódź oraz bp Wiesław Szlachetka Jan Hlebowicz /Foto Gość

W kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie 23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Tygodnia Ekumenicznego. W modlitwie w intencji jedności chrześcijan uczestniczyli duchowni Kościołów: prawosławnego, metodystycznego, polskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego.

W nabożeństwie wzięli udział także abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Wiesław Szlachetka, ks. Dariusz Ławik, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, ks. prof. Grzegorz Szamocki, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, oraz siostry brygidki z Centrum Ekumenicznego. Przedstawicielem judaizmu był Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego.

- Witam braci i siostry z różnych Kościołów. Ludzi, którzy chcą wspólnie modlić się o przyszłość Chrystusowego Kościoła, który w jedności składa świadectwo swej wiary - przemówił na wstępie bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Homilię wygłosił ks. prof. Jacek Bramorski, rektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. - Spotykamy się dziś złączeni w braterskiej modlitwie, przy studni Bożego słowa. Bo czerpiemy przecież z tego samego źródła chrzcielnego i wiary naszych ojców - podkreślił duchowny. - Łączy nas pragnienie Boga i pragnienie jedności. Owa jedność po ludzku może wydawać się bardzo trudna, a nawet niemożliwa. I dlatego przychodzimy do Jezusa, wierząc, że tylko On może dać nam wody żywej, z której rodzi się jedność jako dar łaski. Z tym darem chcemy współpracować przez modlitwę, dialog, braterskie spotkanie i świadectwo życia. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem - mówił.