Gdyński wieczernik

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 25.05.2015 23:10

- Wasza parafia jest parafią aktywną, wrażliwą na znaki czasu. Oprócz codziennej służby ołtarza, sakramentów, głoszenia słowa Bożego, podejmujecie różne inicjatywy ewangeliczne i pomocowe działania w służbie Chrystusa i Kościoła - mówił abp Sławoj Leszek Głódź podczas konsekracji gdyńskiego kościoła Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Gdyński wieczernik Moment namaszczenia ołtarza ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

- Parafia bez wspólnot byłaby w połowie martwa. Bo parafię stanowią nie tylko mury kościoła, budynek (ogromnie ważne), ale żywi ludzie, żywe kamienie. Potrzeba dziś mocy Ducha Świętego, by zespalać modlitwy i ludzi należących do parafii - kontynuował metropolita.

Odświętnie przystrojony kościół na długo przed rozpoczęciem uroczystości wypełniła rzesza wiernych. Byli wśród nich zarówno parafianie, jak i specjalnie przybyli na uroczystość mieszkańcy Wybrzeża. Nie zabrakło władz samorządowych z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni na czele.

Wśród zgromadzonych liczną grupę stanowili polscy kolejarze, których patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska. Eucharystię, której przewodniczył metropolita, koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów.

- Pragnę dzisiaj przekazać słowa podziękowania księdzu proboszczowi Markowi Wende, za jego gorliwość, pracę i trwanie. Dziękujemy także tym wszystkim inżynierom, projektantom, budowniczym i wiernym, którzy przez lata utożsamili się z tym dziełem - mówił arcybiskup. - Cieszymy się, że rodzi się nowy kościół. To wasz gdyński wieczernik. Nowe świątynie rodzą się z trudem, wymagają czasu, poświęcenia, ofiar. Ale wyrastają przede wszystkim z głębi ludzkiego serca, z modlitwy, z działania Ducha Świętego. Jesteśmy dzisiaj otwarci na to działanie oraz na orędownictwo waszej patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy - podkreślał hierarcha. - Nie możemy poprzestać na zewnętrznych gestach. One są ważne. Świadczą o naszej przynależności do wspólnoty, która budowana jest tak, jak każda budowla z cegieł, z kamieni, ale jej spoiwem jest moc Ducha Świętego.

Parafia Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej została erygowana 1 grudnia 1989 r. dekretem bp. Mariana Przykuckiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej, do której wówczas należała Gdynia. Budowę świątyni rozpoczęto 4 lutego 1990 r.