Jan Paweł II - piękny owoc Ewangelii

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 29.05.2015 23:26

- W świetle nauki Jana Pawła II, tak prosto nam przekazywanej, możemy poznać, że nie ma rozdźwięku pomiędzy wiedzą przekazywaną nam w szkole a mądrością Ewangelii. Że te dwa źródła wzajemnie się dopełniają - mówił 29 maja w kościele Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie bp Wiesław Szlachetka.

Jan Paweł II - piękny owoc Ewangelii - Dzisiaj chcemy, pielęgnując wartości, którym służył Jan Paweł II, połączyć autorytet domu rodzinnego z autorytetem szkoły. Trzecim filarem wychowania i kształcenia jest Kościół, wspólnota osadzona w Ewangelii i nauce Bożej mądrości - mówił bp Szlachetka ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Konferencja naukowa, koncerty zespołów folklorystycznych oraz degustacja regionalnych potraw towarzyszyły spotkaniu szkół noszących imię wielkiego papieża Polaka, które rozpoczęło się dzisiaj w Gdańsku. Przybyło na nie ponad 250 przedstawicieli 150 placówek oświatowych.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia w kościele Opatrzności Bożej na Zaspie, gdzie w 1987 roku odbyło się przełomowe dla historii naszej ojczyzny spotkanie papieża ze światem pracy. Mszy św. przewodniczył bp Szlachetka.

- Ewangelia głoszona od Zesłania Ducha św. przynosi wspaniałe owoce w świecie. Pragnie ich każde ludzkie serce. Te owoce są obecne w nas samych - mówił biskup. - Owocem zbawienia jest nasze pojęcie godności człowieka. O tym niejednokrotnie przypominał w swoim słowie św. Jan Paweł II, odbywając apostolskie podróże po całym świecie. Ta godność osadzona jest w obrazie samego Boga, który człowiek nosi w sobie. A zatem każdy człowiek ma taką samą godność, niezależnie od tego, czy jest duży czy mały, zdrowy czy chory, bogaty czy biedny. Każdy człowiek zasługuje na to, aby mieć prawo do życia - podkreślał hierarcha.

Jan Paweł II - piękny owoc Ewangelii   Spotkanie było okazją do wspólnego zdjęcia ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość - Dzisiaj, kiedy rozważamy zbawczą historię i tajemnicę Boga w naszym życiu, chcemy dziękować Mu za piękny owoc Ewangelii, którym był Jan Paweł II. I za to, co przez jego posługę stało się dobrem dla tak wielu - mówił bp Wiesław.

- Św. Jan Paweł II jest dobrym patronem dla szkoły. To właśnie jego nauczanie, które wynika z głębokiej refleksji nad Ewangelią, uczy właściwej wyobraźni. Może też być piękną inspiracją do dzieł wychowania i nauczania - dodał biskup.

- To jest już 28. zjazd szkół im Jana Pawła II. Cieszymy się, że przedstawiciele tych szkół odwiedzają Zaspę i nasz kościół. To szkoły z całej Polski. Jest także jedna z Wilna i jedna z Bawarii - zaznacza ks. Kazimierz Wojciechowski, proboszcz parafii.

- To spotkanie nie tylko daje integrację, ale pogłębia całą kulturę duchową. Znajduje to przełożenie na młodzież, która rozwija się przy kościele w duchu wiary - mówi ks. Wojciech Niemczyk, katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II na Zaspie, jeden z organizatorów spotkania.