Utrudnienia w ruchu

Jan Hlebowicz

publikacja 22.06.2015 13:12

- Estakada została zbudowana w drugiej połowie lat 80. Aby dalej mogła służyć kierowcom, konieczne jest odtworzenie pierwotnego stanu konstrukcji, która w wyniku wieloletniej eksploatacji uległa znacznej destrukcji - mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Utrudnienia w ruchu Do 27 grudnia estakada zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego Jan Hlebowicz /Foto Gość

Remont estakady w ciągu al. Armii Krajowej nad al. Generała Sikorskiego w gdańskiej dzielnicy Chełm rozpoczął się 22 czerwca.

Na czas remontu, ruch w kierunku centrum odbywał się będzie dołem - pod estakadą. Już dziś na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego ustawiona została tymczasowa sygnalizacja świetlna. Prace potrwają do 27 grudnia.

Remont obejmował będzie: rozbiórkę części estakady i jej dojazdów, wykonanie izolacji i nowej nawierzchni, wzmocnienie lewego i odtworzenie prawego wspornika, przebudowę przyczółków, remont łożysk.

- Co najważniejsze - po remoncie nie zmienią się podstawowe parametry techniczne obiektu wraz z jego nośnością wynoszącą 30 ton - podkreśla M. Kotłowski.

W ubiegłym roku pracownicy ZDiZ przygotowali ekspertyzę techniczną, z której wynika, iż estakada, eksploatowana w warunkach intensywnego ruchu samochodowego, wykazuje uszkodzenia głównie o charakterze korozyjnym, spowodowane długotrwałym wpływem czynników atmosferycznych oraz normalną eksploatacją obiektu.

Dlatego na całej długości estakady występują koleiny i wypiętrzenia bitumu, a nad przyczółkami mają miejsce duże spękania i ubytki nawierzchni, na asfalcie wzdłuż krawężników są liczne pęcherze, bąble oraz ubytki wzdłuż krawężników.

- Występują też duże ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniska korozji, na całej długości balustrady. Częściowo niedrożne są wpusty kanalizacji deszczowej, część rur natomiast spustowych jest nieszczelna - wylicza M. Kotłowski.

Koszt prac to ok. 3,4 mln zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Skanska.