Jak rycerze Chrystusa

Jan Hlebowicz

publikacja 29.08.2015 15:39

- Każdy z nas odczuwa, jak mocno rozpętała się dzisiaj walka pomiędzy dobrem i złem, jak bardzo jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia duchowe. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Trzeba nam nieustannie wracać do początku, do Chrystusa - mówił ks. Tomasz Idczak.

Jak rycerze Chrystusa Pielgrzymi dotarli do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie Jan Hlebowicz /Foto Gość

Już po raz 15. odbyła się 29 sierpnia piesza pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Pątnicy wyruszyli o 8.30 spod katedry oliwskiej i po 4 godzinach dotarli do celu swojej wędrówki, gdzie powitał ich proboszcz parafii ks. Andrzej Pradela. Następnie odprawiona została uroczysta Eucharystia. 

W homilii ks. Tomasz Idczak, pallotyn, nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki "Abyście byli jedno". - Musimy nieustannie walczyć o naszą jedność. Bo jakże mocno jest ona zagrożona, jakże często doświadczamy podziałów na świecie, w naszej ojczyźnie czy rodzinach. Potrzebujemy jedności z Panem Bogiem i samym sobą - podkreślił duchowny. 

- Chrystus powiedział: "Prawda was wyzwoli". Tak jak św. Jan Chrzciciel dążmy do prawdy, nie poddawajmy się tak łatwo, walczmy o dobro swoje i naszych rodzin, jak prawdziwi rycerze Jezusa Chrystusa - powiedział na zakończenie ks. Idczak. 

- Podczas kilkugodzinnej pielgrzymki, wędrując przez pomorskie lasy, modlimy się do Ducha Świętego o dary i łaski dla naszych rodzin i dla nas samych. Z tymi intencjami przychodzimy również do Matki Bożej Brzemiennej - mówi pani Katarzyna. - Jest wśród nas wielu młodych ludzi, którzy myślą o założeniu rodziny. Wspólnie prosimy Pana Boga o dar rodzicielstwa dla nich - dodaje.