Niezłomny kapłan, biskup, żołnierz

ks. Rafał Starkowicz

publikacja 28.02.2016 23:38

- Bardzo Ci dziękuję, że byłeś wierny wołaniu Jana Pawła II, nie tylko jako biskup polowy, ale także arcybiskup Warszawy-Pragi i Gdańska. Za to wszystko, co zrobiłeś dobrego, niech miłosierny Bóg ci wynagrodzi - mówił 28 lutego abp Józef Kowalczyk do metropolity gdańskiego.

Niezłomny kapłan, biskup, żołnierz - Niech Bóg wynagrodzi tobie także cierpienie, którym okupiłeś swoją pracę - podkreślał abp Józef Kowalczyk ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Katedra oliwska stała się 28 lutego miejscem szczególnego dziękczynienia za 25 lat posługi biskupiej abp. Głódzia. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz wielu środowisk Wybrzeża. W Mszy św. transmitowanej przez TV Polonia uczestniczyły m.in. delegacje świata nauki, kultury i służb mundurowych. Nie zabrakło także duchowieństwa innych wyznań chrześcijańskich oraz reprezentantów judaizmu i islamu. Eucharystię, której przewodniczył abp Kowalczyk, wraz z jubilatem sprawowało 6 biskupów i ponad 120 kapłanów.

W homilii abp Kowalczyk wspominał historię powstania Ordynariatu Polowego. Przypomniał także drogę życiową metropolity gdańskiego i jego wkład w budowanie duszpasterstwa wojskowego. - Była to wielka i bardzo odpowiedzialna praca tworzenia nowej rzeczywistości strukturalno-duszpasterskiej i formacyjnej w Wojsku Polskim. Zobowiązująca, żeby nie wyrządzić ludziom krzywdy, a jednocześnie zrealizować zadania na zasadzie poszanowania godności ludzkiej i powołania biskupiego. Zadanie to abp Głódź wypełnił wspaniale - podkreślał abp Kowalczyk.

Kaznodzieja zaznaczył także, że praca hierarchy w środowisku wojskowych pomogła Polakom, by uznali wojsko za integralną cześć społeczeństwa. - Niech Bóg wynagrodzi ci także cierpienie, którym okupiłeś swoją pracę. Zachowałeś się jak żołnierz niezłomny. Okazałeś się niezłomnym kapłanem, biskupem, żołnierzem - mówił abp Kowalczyk, nawiązując do ubiegłorocznej choroby hierarchy.

Na zakończenie Mszy św. życzenia z okazji jubileuszu złożyli metropolicie przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych, środowisk ekumenicznych oraz diecezjan. - Bogu niech będą dzięki za twój chrzest i za twoich rodziców, księże arcybiskupie, bo wówczas, przy chrzcielnicy, rozpoczęła się twoja droga z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki za twoją kapłańską i biskupią posługę, którą najpiękniej można zawsze wyrażać w tajemnicy Bożego miłosierdzia - mówił ks. kan. Grzegorz Stolczyk, proboszcz przymorskiej parafii pw. św. Brata Alberta.

- Dziękujemy ci, księże arcybiskupie, za twoją otwartość, za optymizm, miłość ewangeliczną i nadzieję, której nigdy ci nie brakuje i zawsze nam ją przekazujesz. W imieniu osób konsekrowanych, które włączają się w to dziękczynienie, pragniemy również podziękować za troskę o życie konsekrowane - podkreślała s. Pompilia Ziaja, przełożona domu ss. kanoniczek Ducha Świętego w Matemblewie.

W imieniu uczestniczących w dialogu ekumenicznym Kościołów chrześcijańskich oraz gmin żydowskiej i muzułmańskiej przemówił bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. - Tego dnia chcemy szczególnie podziękować za ten wspólny czas tutaj, w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim. Za wszystkie ekumeniczne nabożeństwa, wygłoszone przez was kazania, za te spotkania, które mają prawdziwie ekumeniczny i ludzki wymiar. Dziękujemy, że możemy wspólnie być, modlić się, szukać tego, co wspólne i wskazywać we wspólnym świadectwie na Pana Jezusa - mówił bp Hintz. - Zapewniamy o naszym codziennym byciu wspólnym w modlitwie i prosimy Boga o błogosławieństwo dla waszej służby w Kościele rzymskokatolickim i w całym Kościele Chrystusowym - dodał.

- Te 13 lat, kiedy ksiądz biskup był ordynariuszem polowym i doprowadził merytoryczne relacje ze służbami mundurowymi do obecnego poziomu, to jest wielka sprawa. My, gdańszczanie, chcemy podziękować za 8 lat przewodniczenia dziełom religijnym i angażowaniu się w inicjatywy społeczne, które służą wielu ludziom - mówił płk Jarosław Kardaś, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

- Dzisiaj w katedrze oliwskiej, matce wszystkich kościołów i kaplic archidiecezji, chcę Panu Bogu podziękować za ten czas - mówił w podziękowaniach metropolita. - Noszę w sercu i dziękuję za modlitwy kierowane do Boga w intencjach ojca świętego, Kościoła powszechnego, a także i w mojej intencji - dodał na zakończenie.