Trójca w prezbiterium

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 25/2016

publikacja 16.06.2016 00:00

– Ten dzień poświęcony jest Panu, Bogu naszemu. Trzeba było czekać 15 lat, by radość wypełniła nasze serca. W Kościele katolickim najważniejszym miejscem jest ołtarz, gdzie sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Tu powtarza się Wieczernik – mówił abp Sławoj Leszek Głódź w homilii.

▼	Na początku uroczystości arcybiskup, przechodząc przez nawy kościoła, kropił poświęconą wodą ściany, wiernych i ołtarz. ▼ Na początku uroczystości arcybiskup, przechodząc przez nawy kościoła, kropił poświęconą wodą ściany, wiernych i ołtarz.
Justyna Liptak /Foto Gość

W niedzielę 12 czerwca odbyło się poświęcenie kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Redzie. Uroczystości przewodniczył abp Głódź, metropolita gdański. – Oddajemy Najwyższemu Panu owoc wieloletniej pracy wszystkich, którzy wspierali dzieło budowy świątyni. Tu wierni będą przychodzić, by jeszcze pełniej żyć Ewangelią, otrzymać przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty, aby wobec Boga wyrazić wolę trwania w dozgonnej miłości i wierności małżeńskiej oraz aby błagać o Boże miłosierdzie w godzinie ich odejścia z tego świata – mówi ks. Jan Kowalski, proboszcz parafii.

W czasie symbolicznego przekazania kościoła metropolicie gdańskiemu s. Maristella Sienicka, architekt wnętrza ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza, przybliżyła koncepcję świątyni. – Całe prezbiterium jest dedykowane Trójcy Przenajświętszej. Ściana za ołtarzem, dawniej wschodnia, jest dedykowana Bogu Ojcu. To otwarte ramiona Ojca ofiarowujące nam Syna, którego z kolei symbolizuje ołtarz. Natomiast Ducha Świętego symbolicznie ukazuje witraż. Na ścianie głównej znajduje się mozaika Wniebowzięcia Matki Bożej. Maryja jest obrazem Kościoła, czyli każdego z nas. Ukazana scena jest obrazem celu naszego życia – byśmy zostali po śmierci zabrani przez Jezusa do Ojca, w którego domu Syn przygotował nam miejsce – tłumaczyła s. Maristella.

Zgodnie z tradycją Kościoła w czasie konsekracji kapłan święci wodę, aby pokropić mury świątyni. Następnie następuje namaszczenie Krzyżmem św. oraz okadzenie ołtarza i ścian kościoła. Obrzęd kończy uroczyste oświetlenie całego domu Bożego. Po homilii arcybiskup wraz z biskupami Wiesławem Szlachetką oraz Zbigniewem Zielińskim konsekrował świątynię. Metropolita gdański namaścił ołtarz, natomiast biskup Wiesław oraz bp Zbigniew namaścili ściany kościoła.