Bóg w biznesie

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 08/2017

publikacja 23.02.2017 00:00

– Wiara daje poczucie sensu, które przekłada się na zaangażowanie, a co za tym idzie – lepsze i bardziej przyjazne miejsce pracy – mówi o. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

▼	Jednym z punktów spotkania był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń. ▼ Jednym z punktów spotkania był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń.
Justyna Liptak /Foto Gość

W Gdańsku przedsiębiorcy i pracodawcy mogli uczestniczyć w zorganizowanej specjalnie dla nich konferencji „Powołanie przedsiębiorcy”. Z tej możliwości skorzystało ponad 100 osób z archidiecezji, którym bliski jest temat prowadzenia biznesu w oparciu o Boże wartości. Prelegentami byli o. Piątek SCJ i Krzysztof Ciuła, lider Edukacji Finansowej „Crown”. Głównym przesłaniem prowadzonej przez o. Piątka konferencji było pokazanie na przykładach biblijnych i historycznych, że biznes jest powołaniem człowieka, który poprzez to, co robi, może się uświęcić i osiągnąć zbawienie. Jak wskazywał prelegent, firma z wartościami daje realne możliwości rozwoju i wzrostu swoim pracownikom.

– Jako przedsiębiorcy jesteście mocno obdarowani przez Boga, ale ten dar ma jedną bardzo ważną cechę – zobowiązuje. Pracownik, który trafia do firmy z dobrymi, Bożymi wartościami, może się wiele nauczyć. Niestety, tragedią współczesnego świata jest fakt, że wiele osób, zwłaszcza młodych, podejmuje pracę w przedsiębiorstwach, które nie kształtują, a niszczą – wypalają. Stąd firma z wartościami to skarb – tłumaczył prelegent.

Ojciec Piątek wymienił trzy najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia biznesu po chrześcijańsku: – Organizowanie dobrej i wydajnej pracy, tworzenie dobrych dóbr i usług oraz sprawiedliwe dzielenie zysków. Wydaje się, że jest to bardzo proste i oczywiste przesłanie, jednak nie dla wszystkich. Warto więc do takiej refleksji nakłaniać – zaznacza. Prelegent nie zgodził się z funkcjonującym w dzisiejszych czasach poglądem mówiącym, że ekonomia funkcjonuje sama w sobie i nie potrzebuje odwołania do wartości. – Wiara w Boga i szukanie dobrych wzorców w Biblii pozwalają przedsiębiorcy odnaleźć się w czasie kryzysu, a także sukcesu. Dekalog zapewnia właściwe podejście do pracownika, kontrahentów czy dostawców. Pismo Święte zawiera również wskazówki związane z zachowaniem równowagi między pracą a rodziną, które obecnie wielu biznesmenom umykają – podsumował prelegent.

Kolejny wykład poświęcony został „Zarządzaniu z Biblią”. – Nasze cele zawodowe wynikają z osobistych aspiracji. Poprzez to, co robimy – kolejne osiągnięte sukcesy, podpisane kontrakty, wykonane zlecenia – czujemy satysfakcję, a co za tym idzie – szczęście. Bóg zapewnia nam to autentyczne uczucie i daje nam dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Zarządzanie z Biblią wiąże się więc nierozerwalnie z trwaniem przy Bogu i niezbaczaniem z drogi wiary. Bo tylko w taki sposób możemy być pewni, że nie zrobimy czegoś, co mogłoby być krzywdzące wobec naszego bliźniego – zaznaczył K. Ciuła.

Uczestniczący w spotkaniu bp Zbigniew Zieliński zachęcał do zaangażowania się w inicjatywę Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców. – Przesłanie tej konferencji jest takie, że każdy z nas ma jakieś zadanie, jakieś powołanie. Przedsiębiorcy to ludzie, którzy od wieków funkcjonują w świadomości społecznej. Organizują pracę, a niewielu ludzi wierzy, że można nadać chrześcijańską rangę biznesowi. Wmówiono nam, że jest to obszar, który się wymyka wierze, Bogu i wartościom. Nie jest to prawda. Przedsiębiorczość idzie w parze ze sferą religijną – podkreślił biskup. Hierarcha zaznaczył, że duszpasterstwo jest okazją, aby odkryć większą wartość powołania każdego z uczestników. – Ta wartość nie ma się przejawiać w pomnażaniu kapitału, ale w odkryciu drogi, którą wyznaczył wam Bóg – mówi bp Zieliński.