Dziękczynienie za dar kapłaństwa

ks. Rafał Starkowicz ks. Rafał Starkowicz

publikacja 23.05.2017 22:47

- Cieszę się, że wszyscy wyświęceni w 1992 roku kapłani stanęli dzisiaj przy ołtarzu. Trwają i służą Panu Bogu i ludziom - mówił 23 maja w katedrze oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź.

Dziękczynienie za dar kapłaństwa Wspólne zdjęcie jubilatów z metropolitą. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Uroczysta Msza św. odprawiona pod przewodnictwem metropolity w katedrze oliwskiej zgromadziła kapłanów przeżywających w tym roku swój srebrny jubileusz.

- Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za dar kapłaństwa, za dar służby Bogu i ludziom poprzez posługę Słowa i rozdawnictwo Bożych łask. Wspominamy także tych wszystkich, którzy trudzili się nad formacją kapłańską, nad kształtowaniem intelektu, charakteru i ducha oraz tych, którzy odeszli już do Pana - mówił na wstępie abp Głódź.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Jacek Tabor, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku. W swoim słowie kaznodzieja nawiązał do ogłoszonej w 1992 bulli św. papieża Jana Pawła II ustanawiającej nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. - Dzisiejsi jubilaci stali się historycznym rocznikiem - mówił w homilii. - 12 diakonów przyjęło 23 maja 1992 roku święcenia kapłańskie z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Po dwóch tygodniach 14 diakonów diecezji pelplińskiej zostało wyświęconych w katedrze w Pelplinie, ze skierowaniem do archidiecezji gdańskiej - wyjaśniał kapłan.

- Każdy jubileusz jest źródłem wdzięczności Bogu za otrzymane łaski i hojność Bożych darów. Łaski, którymi obdarowany jest kapłan, są niezliczone. Nasze świętowanie prowadzi więc do refleksji nad wielkością kapłaństwa, sakramentu ustanowionego przez naszego Pana podczas ostatniej wieczerzy - podkreślał ks. Tabor.

Kaznodzieja nawiązał także do słów papieża Franciszka wzywających młodych, by "zaryzykowali życie dla wielkich ideałów". Zaznaczał, że człowiek, który odpowiada na głos powołania, swoim życiem wypełnia to wezwanie. - Cieszymy się bardzo, że wszyscy wytrwali w powołaniu. Nadal chcemy być i trwać przy Chrystusie - mówił kapłan.

Dziękczynienie za dar kapłaństwa   Moment odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość Po homilii jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu jubilatów przemówił przedstawiciel księży, którzy swoją formację odbyli w WSD w Pelplinie - ks. Krzysztof Czaja, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni. W składanych na ręce metropolity życzeniach zapewniał o modlitwie w intencji pasterza diecezji. - Jesteśmy gotowi do dalszej służby Bogu i ludziom, tam gdzie nas Pan pośle - zapewniał ks. Czaja.

Święcenia kapłańskie w 1992 roku poprzedziło ogłoszenie bulli Totus Tuus Poloniae populus, ustanawiającej nowy podział Kościoła w Polsce. W roku tym święcenia kapłańskie przyjęło 12 diakonów, którzy ukończyli Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku. W Pelplinie wyświęcono wówczas 35 księży. 14 z nich podjęło posługę w archidiecezji gdańskiej, 12 w diecezji pelplińskiej, 8 w toruńskiej, a jeden we włocławskiej.

Do diecezji gdańskiej inkardynowanych jest w sumie 26 księży wyświęconych w 1992 roku.