Ta ziemia święta jest

xrs

|

Gość Gdański 25/2017

publikacja 22.06.2017 00:00

– To tu jest dom Boży i brama do nieba. Wychodząc z tej świątyni, mamy być inni. Mamy dawać świadectwo prawdzie, czyli samemu Jezusowi – mówił 17 czerwca abp Sławoj Leszek Głódź.

W podziękowaniu za pracę duszpasterską proboszcz otrzymał od parafian pamiątkowy medal. W podziękowaniu za pracę duszpasterską proboszcz otrzymał od parafian pamiątkowy medal.
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Uroczystość konsekracji kościoła św. Brata Alberta zgromadziła w świątyni na gdańskim Przymorzu setki wiernych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni goście. – Bogu niech będą dzięki za tych, którzy tworzyli naszą przeszłość. Dzisiaj wspominamy ich wszystkich. Niech twoja modlitwa i pasterskie błogosławieństwo obejmie wszystkie dzieła i osoby, które z wielką gorliwością je realizują: naszych kapłanów, siostry oraz osoby świeckie różnych stanów – zwracał się do metropolity ks. kan. Grzegorz Stolczyk, proboszcz parafii.