Zjednoczeni pod sztandarem

ks. Rafał Starkowicz ks. Rafał Starkowicz

publikacja 15.09.2017 23:37

- Niech dobrze wypełniane obowiązki będą źródłem waszej satysfakcji i przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny, pomnażają jej dobro. Jesteście potrzebni każdemu z nas - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

Zjednoczeni pod sztandarem Funkcjonariusze KAS w sposób czynny włączyli się w liturgię Eucharystii. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zgromadzili się 15 września w katedrze oliwskiej, aby przeżywać uroczystość ku czci św. Mateusza, ich patrona. Wśród uczestników uroczystości znalazły się także delegacje wszystkich służb i formacji mundurowych oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Byli wśród nich m.in. wiceminister rozwoju i finansów Marian Banaś, szef KAS oraz Tomasz Słaboszowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Mszy św. przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. Podczas uroczystości metropolita poświęcił sztandar nadany gdańskiej IAS przez ministra Mateusza Morawieckiego.

Zjednoczeni pod sztandarem   - Niech św. Mateusz, patron celników opiekuje się Wami podczas pełnienia tej wymagającej poświęcenia służby i sprawi, by wasza oddana służba cieszyła się godziwym wynagrodzeniem i należnym szacunkiem - mówił metropolita. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość - Jesteśmy wszyscy na różne sposoby włączeni w organizm państwowy, czy też bardziej ogólnoludzki, jesteśmy tymi, których Chrystus stale powołuje, oświeca i uzdalnia do służenia drugiemu człowiekowi w społeczności - podkreślał w homilii metropolita.

Hierarcha zaznaczał także, że oczekiwania całego społeczeństwa względem administracji skarbowej są olbrzymie. -Od ludzi w mundurach wymaga się więcej. Pamiętajcie o tym gdy zakładacie mundur, garnitur, gdy stajecie na swoich stanowiskach pracy - apelował do funkcjonariuszy.

- Jesteście przez Boga ustanowieni niejako gospodarzami, którym Pan powierza swoje dobra po to, by je pomnażali i ich strzegli. Za podejmowanymi działaniami zawsze kryje się dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna, oraz ludzie - Polacy, którym tak naprawdę służycie i dla których podejmujecie swój wysiłek - zaznaczał arcybiskup Głódź.

Zjednoczeni pod sztandarem   W uroczystości wziął udział minister Marian Banaś, szef KAS. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość Po Mszy św., na katedralnym placu odbyła się świecka część obchodów, podczas której pożegnano sztandar Izby celnej w Gdyni. Odbyła się tutaj także uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

- Obdarz hojnym błogosławieństwem wszystkich, którzy służąc w tej formacji poświęcają się dla dobra ojczyzny i jej obywateli. Spraw także , by funkcjonariusze KAS, których ten sztandar jednoczy stali się wspólnotą pokoju i jednego ducha. By przez swój profesjonalizm i doświadczenie zapewniali ochronę naszemu państwu i wszystkim, którzy pragną żyć i pracować uczciwie - modlił się podczas poświęcenia sztandaru abp Głódź.

Spotkanie było okazją do wręczenia awansów i odznaczeń resortowych.

Zjednoczeni pod sztandarem   Poświęcenie sztandaru. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość - Mamy skuteczną, nowoczesną administrację skarbową, która została połączona z trzech dotychczasowych: administracji podatkowej, izby celnej i kontroli skarbowej. Jest to ogromny sukces, ale to dopiero początek - podkreślał Marian Banaś.

- Chcę abyście kierowali się dwoma przesłaniami, które nam dał największy z Polaków, św. Jan Paweł II. Abyście byli ludźmi sumienia, mieli swoje Westerplatte, abyście byli też wyrzutem sumienia dla tych, którzy chcą być nieuczciwi. Tylko w ten sposób sprawimy, że będziemy mieli silną, wolna, niepodległą Polskę - zwracał się do podwładnych minister.

Podkreślał także, że uszczelnienie systemu podatkowego podczas pracy obecnego rządu przyniosły Polsce ogromne - sięgające 262 mln - zyski finansowe.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Stan osobowy Krajowej Administracji Skarbowej w województwie pomorskim wynosi obecnie 3550 pracowników i funkcjonariuszy.