Nie można ich zanudzić

ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 38/2017

publikacja 21.09.2017 00:00

– Księża uczestniczący z grupami w WMM zauważają, że dzięki spotkaniom tworzy się wśród młodych otwarte na ewangelizację i modlitwę środowisko – mówi ks. Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.

W spotkaniach za każdym razem uczestniczy ponad 1000 młodych ludzi. W spotkaniach za każdym razem uczestniczy ponad 1000 młodych ludzi.
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Rozpoczęty przed 5 laty cykl Wieczorów Modlitwy Młodych wydaje konkretne owoce. Każde z odbywających się w różnych kościołach archidiecezji spotkań gromadzi obecnie ponad 1000 młodych ludzi. Mimo że wydarzenie, w którego programie są konferencje, modlitwa spontaniczna i adoracja Najświętszego Sakramentu, ma sprawdzoną formułę, organizatorzy zapowiadają, że ulegnie ona niewielkim zmianom. Spore modyfikacje natomiast czekają to wszystko, co w związku z WMM dzieje się w parafiach.

– Tak naprawdę WMM cały czas podlegają pewnym zmianom. Mają one charakter duszpasterski. Wynika to z faktu, że w organizację imprezy włączają się coraz młodsze roczniki księży. A wraz z nimi pojawiają się także nowe pomysły i formy duszpasterstwa. Zwiększył się zespół osób przygotowujących wieczory. Przede wszystkim dołączył do nas ks. Łukasz Grelewicz, który został wicedyrektorem Wydziału ds. Młodzieży – mówi ks. Nowak. – Jeżeli chodzi o same spotkania, ogólnym kierunkiem jest skrócenie czasu świadectw i konferencji, a wydłużenie tego, który przeznaczony jest na modlitwę. Pojawią się także nowe formy duszpasterstwa – zapowiada ks. Krzysztof. – To wyszło od młodych. Oni uczestniczą w spotkaniach przygotowujących wieczory. Uważnie słuchamy też głosów uczestników, aby zdobyć informację zwrotną. Wnioski są takie, że część formacyjna nie może być zbyt długa. Niektórzy młodzi mówią, że chcą więcej adoracji, że za nią tęsknią. Nie można ich zanudzić. Warto więc nieco zmienić proporcje – tłumaczy ks. Grelewicz.

Ogromną część uczestników spotkań stanowią członkowie działających w parafiach duszpasterstw młodzieżowych. Niektórzy kapłani włączają WMM w cykl przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. – To daje młodzieży żywe doświadczenie działania Ducha Świętego. Widać też, jak młodzież uczestnicząca w spotkaniach dojrzewa w wierze. Osoby, które początkowo były uczestnikami spotkań, dzisiaj ewangelizują swoich kolegów – zaznacza ks. Grelewicz.

Księża zauważają także, że dużo łatwiej pracuje się im z tą młodzieżą. Spotkania sprawiły także, że przy parafiach wytworzyło się swoiste młodzieżowe środowisko otwarte na modlitwę charyzmatyczną. To skłoniło opiekujących się młodzieżą księży do podjęcia towarzyszącej spotkaniom nowej inicjatywy. – Zamierzamy powołać Wspólnoty Modlitwy Młodych, które będą działać przy parafiach. Można powiedzieć, że idziemy o krok dalej. Wspólnoty przeznaczone będą dla tych, którzy pragną uczestniczyć w parafii w cotygodniowych spotkaniach. Opracowujemy właśnie dla nich specjalny program formacyjny. Formuła części modlitewnej będzie nawiązywała do Wieczorów Modlitwy Młodych, odbywających się cyklicznie w diecezji – ujawnia ks. Grelewicz. – To nie ma być coś, co zastąpi działające przy parafiach duszpasterstwo młodzieży. Ale na pewno dla księży pracujących z młodzieżą może być konkretną pomocą – dodaje. Nad stworzeniem programu formacyjnego pracuje już grupa kapłanów. Pierwszy rok formacji ma opierać się na głoszeniu kerygmatu. – Dla nas wieczory zawsze były bardzo ważne. Dzięki nim nawiązują się więzi młodych ze wspólnotą Kościoła. W parafiach następuje także lepsza komunikacja z młodzieżą. Każdy taki wieczór to dla nich nie tylko wydarzenie diecezjalne, ale także konkretne przeżycie duchowe – zaznacza ks. Nowak.