Mistrzowie ocieplania relacji

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 40/2017

publikacja 05.10.2017 00:00

Masz pomysł, jak ułatwić życie osobom, które wymagają opieki, i tym, które się nimi zajmują?

	– Do projektu zgłosić się może każdy, kto ma chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych – mówi Katarzyna Ziemann. – Do projektu zgłosić się może każdy, kto ma chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych – mówi Katarzyna Ziemann.
Justyna Liptak /Foto Gość

To już 3. edycja organizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przedsięwzięcia. Do dzielenia się swoimi pomysłami zaproszone są zarówno instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa, jak i grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. Beata Podlasek na co dzień prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni, jest mamą zastępczą i obecnie wychowuje siedmioro dzieci, niektóre z niepełnosprawnościami. – Spotykamy się z sytuacjami, w których otwarcie daje się nam do zrozumienia, że nasza obecność w danej przestrzeni publicznej jest nieakceptowana – mówi. Stąd jej zaangażowanie w pierwszą edycję projektu, będącego jednym z nielicznych, w których mogą brać udział osoby fizyczne. – Mój pomysł ma poprawić życie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mam takie poczucie, że są one traktowane bardzo przedmiotowo – często rozmawiamy o nich przy nich albo oburza nas ich zachowanie, które wcale nie jest wynikiem złego wychowania, ale deficytów – zdrowotnych czy intelektualnych – mówi pani Beata.

Projekt jest obecnie w fazie testów. Pierwszy etap zakłada badania. – Pytam osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów, rodziców, jak sobie wyobrażają wspólną przestrzeń z osobami zdrowymi. Jak by chcieli być traktowani? Co im sprawia przykrość, a co cieszy? – wyjaśnia innowatorka. Zebrane informacje posłużą do stworzenia „ocieplacza relacji” – gadżetu, którego kształt wyłoniony zostanie w konkursie społecznym i który ma zawierać „instrukcję” pomagającą lepiej zrozumieć zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. – Wierzę, że ludzie, którzy zwracają uwagę mnie i moim dzieciom, nie są źli, tylko nie wiedzą, jak się zachować. Poprzez „ocieplacz relacji” – bez pouczania – chcemy to zmienić. Może ten, kto zapozna się z treścią tego gadżetu, spojrzy na nas ze zrozumieniem, otwartością, a nawet po przyjacielsku – mówi B. Podlaska.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to przedsięwzięcie realizowane przez LIS w imieniu gminy miasta Gdynia wspólnie z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy. Chodzi o wsparcie nowatorskich, oddolnych innowacji społecznych dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych, m.in. ze względu na różne typy niepełnosprawności, osób, które stały się okresowo zależne z powodu choroby – po udarze albo z nowotworem, a także osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. – Zgłoszony pomysł powinien być innowacją na skalę kraju. Może być związany z dostępnością do różnego rodzaju usług, a także przestrzeni publicznej, udogodnieniami w codziennych czynnościach, udziałem w życiu społecznym czy ułatwieniami dostępu do informacji – wylicza Katarzyna Ziemann, wicedyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby z całej Polski, bo realizowany jest nie tylko w Gdyni, ale również w Warszawie. Uczestnicy programu otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów i doradców, którzy pomogą dopracować pomysł, aby mógł on wejść w fazę testów i uzyskać grant. – Na tę część projektu przeznaczyliśmy ok. 6 miesięcy. Po tym czasie będzie można dostać dofinansowanie w średniej kwocie ok. 40 tys. zł na przetestowanie pomysłu w realnych warunkach. Jeśli dane rozwiązanie się sprawdzi, kolejnym krokiem może być wdrożenie go na szerszą skalę, nawet całego kraju – wyjaśnia wicedyrektor.

Fundacja „Adapa” z Gdyni, która od 10 lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, postawiła na pomysł, który ma pomóc w motywowaniu tych osób do nauki nowych rzeczy. – Ich poziom możliwości sprawczych i poznawczych jest zazwyczaj bardzo niski. Często również nieadekwatnie oceniają swoje umiejętności – za nisko albo zbyt wysoko, a żeby mieć jakąkolwiek szansę funkcjonowania społecznego, powinny zdawać sobie sprawę ze swoich umiejętności – mówi Danuta Kłopocka, prezes fundacji i kierownik WTZ.

„Mistrzowie są wśród nas” to projekt oparty na harcerskim zdobywaniu sprawności. – Nasz system zachęca do zdobywania kolejnych tytułów – od parzenia herbaty po obsługę Worda. Podopieczni sami zdecydują, czy chcą być mistrzami w danej kategorii – społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz życia codziennego – dodaje D. Kłopocka. Prezes ma nadzieję, że będzie to konkretne narzędzie motywujące podopiecznych do działania. – Dobrowolność jest tu kluczowa, bo to pokaże, które osoby chcą podnosić swoje kwalifikacje, a przez to usamodzielniać się. W zależności od placówki, w której system będzie wykorzystywany, do poszczególnych kategorii będzie można dopisywać kolejne tytuły mistrzowskie, aby projekt sprawdził się zarówno w m.in. WTZ, jak i szkołach specjalnych – podkreśla.

Gdzie zgłoszenia?

Do projektu można się zgłaszać do 25 października w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. E-mail: innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl, tel. (58) 727 39 16.