Co kształtuje naród

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 22/2018

dodane 31.05.2018 00:00

Tegoroczna edycja XV BFN to niemal 200 różnych propozycji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do wyboru były zajęcia aż z 24 dyscyplin naukowych: od architektury, przez nauki przyrodnicze i matematyczne, aż po biocybernetykę.

▲	W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, m.in. alumni GSD oraz osoby świeckie. ▲ W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, m.in. alumni GSD oraz osoby świeckie.
Justyna Liptak /Foto Gość

To także warsztaty i pokazy laboratoryjne, prezentacje multimedialne, wycieczki, pikniki naukowe, wykłady oraz dyskusje. W ramach XV Bałtyckiego Festiwalu Nauki w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbyła się konferencja pod hasłem: „Duch Niepodległej”. Tytuł związany jest z publikacją wydaną przez Gdańskie Seminarium Duchowne. – Poruszymy temat niepodległości od strony religijnej, kulturowej i historycznej, widziany oczami różnych specjalistów. Biblista, patrolog, dogmatyk, językoznawca, liturgista i historyk postarają się ukazać słuchaczom szersze spojrzenie na temat narodu i ojczyzny – podkreśla ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD, który w swoim wykładzie doszukał się analogii między epoką, w której powstała Księga Estery, nawiązująca do wydarzenia, jakim było ocalenie Żydów od zagłady, a sytuacją Polski z okresu zaborów.

– Trzeba było na nowo zdefiniować pojęcie narodu. Polacy, podobnie jak Żydzi w epoce perskiej, byli narodem bez swojej ziemi, który dodatkowo poddawany był z jednej strony procesowi germanizacji, a z drugiej – rusyfikacji – mówi ks. Kinowski. Podkreśla, że im większe były prześladowania ze strony zaborców, tym bardziej krystalizowała się polska tożsamość. – Czynnikami wspomagającymi były przynależność do wiary katolickiej, przeciwstawiona prawosławiu i protestantyzmowi, a także ojczysty język. Bo bycie Polakiem oznaczało mówienie po polsku, nawet jeśli było to zabronione – podkreśla rektor.

Wśród prelegentów byli także: ks. dr Krystian Wilczyński, który poruszył temat współpracy Kościoła z państwem na przykładzie św. Ambrożego i cesarza Teodozjusza, ks. dr Maciej Kwiecień zaprezentował, jak wielki wkład mają wiara i Kościół w kulturę polską, której wyrazem są literatura i sztuka, ks. dr Krystian Kletkiewicz zwrócił uwagę słuchaczy na „Pojęcie ojczyzny i narodu w Mszale rzymskim dla diecezji polskich”, a ks. dr Leszek Jażdżewski poświęcił swój wykład „Roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości na Kaszubach i Pomorzu”.

W trakcie konferencji nie zabrakło także tematu związanego z ojczyzną w nauczaniu papieża Polaka. – Św. Jan Paweł bardzo mocno podkreślał swoje korzenie i tożsamość. Kochał ojczyznę i nie wstydził się pochodzenia. Mówił o sobie jako „synu polskiej ziemi”. To jest nauka, którą powinniśmy z życiorysu papieża czerpać, abyśmy wszędzie, gdzie jesteśmy, byli ambasadorami naszej ojczyzny – mówi ks. dr Krzysztof Drews, dyrektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Prelegent przypomniał, że w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 r. papież bardzo mocno podkreślał, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za naszą ojczyznę, że powinniśmy się szczególnie o nią troszczyć. – Również wtedy, mówiąc o Dekalogu, przy okazji IV przykazania tłumaczył, że tyczy się ono również ojczyzny, którą powinniśmy traktować jak matkę – z największym szacunkiem – wyjaśnił prelegent. Ksiądz Drews dodał również, że Jan Paweł II zaznaczał, iż pod pojęciem ojczyzny powinniśmy rozumieć zasób dóbr, które otrzymaliśmy po naszych przodkach. – Przypominał, że zachowując pamięć o tym, co za nami, zachowamy naszą narodową tożsamość – podkreślił prelegent.